De heer Th. de Klein UTRECHT. Datum: 29 september 1998. Betreft: DANK Kenmerk: JH/TdK980929. Beste Theo, Hartelijk dank voor je gastvrijheid afgelopen vrijdagavond 25 september. Tot op heden was ik niet thuis. Ik kan mij voorstellen dat je telefonisch contact met mij hebt gezocht voor een afspraak bij mij thuis. Mocht je mij thuis niet kunnen bereiken, dan hierbij mijn mobiele nummer. Inzake ons gesprek over de Daily Mail verwijs ik je naar de Sunday Mail van eergisteren op blz 26, 27, 28 en 29, waarin de proloog van mijn verhaal staat beschreven. Bijgaand ontvang je ook de brieven van 13 augustus en 27 november 1997 namens de heer Mohamed Al Fayed te Londen. Ik wijs erop dat ik hierop ben aangeduid als Manager Benelux van Instituto Cervantes NBLEW. De heer Al Fayed was er op dat moment al van op de hoogte dat ik de verantwoordelijkheid voor het bedrijf in de Benelux droeg op dat moment en Lady Diana Spencer in Engeland en Wales. De laatste keer dat ik kopieën van deze brieven heb verstrekt was op 22 augustus jongstleden aan de heer Rik Felderhof te ZEIST. Gisteravond zag ik hem in zijn 'Villa Felderhof' te St. Tropez. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat hij van mijn vertrouwelijke informatie persoonlijk gebruik heeft gemaakt. Hij is van mijn positie terzake volledig op de hoogte. Met vriendelijke groet, John L. van der Heyden. Bijlagen: Brieven d.d. 13 augustus en 27 november 1997 namens de Chairman of Harrods Knightsbridge met afschriften van enveloppen en poststempel.

P.S. Voor de goede orde laat ik je weten dat ik mijn collega Liesbeth Halbertsma in Noordwijk van dit schrijven in kennis heb gesteld.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN