Mevrouw V. Kelly AMSTERDAM. Datum: 20 april 1998. Betreft: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS Kenmerk: JH/LN980420. Geachte Mevrouw Kelly, Met mijn excuses voor de late reactie stuur ik u met schaamte op mijn kaken bijgaand formulier. Ik trof dit aan tussen mijn paperassen van het Taalcongres van 31 januari jongstleden. Ik heb geen idee hoe het ertussen is gekomen. Wel vind ik het aardig te zien dat u Head of the English Department bent van Linguarama Nederland. Dit bedrijf is namelijk in 1981 voortgekomen uit mijn Frans-Spaans Instituut B.V., vanuit een samenwerking met het toenmalige Institute of English Studies. Ik heb nog zeer prettige herinneringen aan die tijd. Vooral de samenwerking tussen beide instituten in de periode 1979 - 1981. Vanaf die tijd heb ik een enigszins rommelige, maar leerzame periode meegemaakt op het gebied van opleidingsmanagement. Mijn idee voor de oprichting van het Instituto Cervantes NBLEW komt indirect uit deze activiteit voort. De voornaamste doelstelling van mijn bedrijf is het creëren van werkgelegenheid voor Nederlands- en Engelssprekenden met kennis van het Spaans. Wellicht kunnen wij in de toekomst weer iets voor elkaar betekenen, aangezien het mijn bedoeling is het hoofdkantoor van mijn bedrijf te vestigen in Stratford-upon-Avon. Ik had daar al een aardige partner op het oog, maar zij is op 31 augustus vorig jaar verongelukt in Parijs. Nochtans stel ik het op prijs dat deze activiteit wordt opgepakt. Ik kan namelijk niet alles alleen in de Benelux, Engeland en Wales. Doet u de groeten aan Hans Anniba, de opvolger van mijn goede vriend Paul Karis. Wellicht kunnen wij in de toekomst gezamenlijk een reisje maken naar het Verenigd Koninkrijk. Ik ben overigens zeer geïnteresseerd in familiegeschiedenissen. De naam Kelly komt kennelijk zowel als voornaam als wel als achternaam voor. Zo lees ik in The Sun van 16 augustus vorig jaar een artikel over Kelly Fisher, de verloofde van onze sponsor, die op dezelfde dag is verongelukt. Met vriendelijke groet, JOHANNES L. VAN DER HEYDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN