Instituto Cervantes Neude 30 C 3512 AG UTRECHT Prof. Dr J.G. Knol UTRECHT. Datum: 9 maart 1998. Betreft: LETTERS TO ELIZABETH Kenmerk: ICNBLEW/JGK980309. Geachte heer Knol, Aansluitend aan eerdere berichtgeving heb ik besloten U in kennis te stellen van mijn volledige berichtgeving aan mijn Collega Liesbeth Halbertsma in Noordwijk aangaande de ontwikkeling van ons bedrijf. Ik beschouw U immers thans als 'Member of the Family'. Zoals U ziet is het een uitgebreid oeuvre geworden dat ik U gaarne ter bestudering ter hand stel, zodat wij er in de toekomst nieuwe lijnen uit kunnen gaan trekken i.s.m. Liesbeth Halbertsma en Peter Ottenhoff. Uiteraard ontvangt U hiermede eveneens mijn Letters to Diana, Princess of Wales. Van 14 tot en met 28 maart vertoef ik wederom in Spanje. Ik hoop dat U in die tijd in de gelegenheid bent om U zich de materie eigen te maken. Met vriendelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN. Bijgevoegd: Letters to Diana, Princess of Wales; Letters to Elizabeth 9-10-1996 t/m 9-03-1998.

10 MAART 1998 WOLTERS/KLUWER TER ATTENTIE VAN PROF.DR. J.G. KNOL

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN