Instituto Cervantes Neude 30 C UTRECHT. Prof. Dr J.G. Knol UTRECHT. Datum: 22 oktober 1997. Betreft: COMMISSIE KNOL Kenmerk: ICNBLEW/JGK971020. Geachte heer Knol, Aansluitend aan mijn brief van eergisteren ontvangt u hiermede afschrift van mijn brief FUNCTIEWISSELING aan de heer J.P. Nauta. Met vriendelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN. Bijlagen: Brief FUNCTIEWISSELING d.d. 22 oktober 1997 aan de heer J.P. Nauta te Utrecht. Government Game Competitie Regeren Is Vooruitzien!

27 OKTOBER 1997 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID (FAXBERICHT)

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN