J.L. Van der Heyden Neude 30C 3512 AG UTRECHT Comité de Organización Jan Peter Nauta UTRECHT Betreft: Rouwverwerking Kenmerk: PJ/JPN970926 Utrecht, 26 september 1997 Beste Peter, Hiermee laat ik je weten dat ik morgen niet aanwezig zal zijn omdat ik de plotselinge dood van mijn partner in het Verenigd Koninkrijk nog niet heb verwerkt. Je brief van woensdag heb ik ontvangen. Het is wederom een blijk van de tegenwerking die ik de afgelopen jaren in Nederland heb ervaren. Mijn plan is een uitstekend plan dat de toekomstige werkgelegenheid voor alle Spaanse 'uitstromers' in de toekomst moet garanderen in de Benelux. Het is in werkgeverskringen (VNO-NCW) geboren, gerijpt en tot ontwikkeling gekomen en kan derhalve op brede steun van het Nederlandse bedrijfsleven rekenen als het goed wordt opgepakt. Iedereen kan eruit halen wat goed is voor hem of haar. Ik ben er ook van uitgegaan dat het jullie goedkeuring zou hebben omdat je goed op de hoogte was. Zoals ik al eerder aan vele partijen heb laten weten is het 'Instituto Cervantes' op het Domplein in beginsel illegaal. Ik heb dit enige tijd geleden aan de advocaat van de Vereniging Instituto Cervantes te Madrid in een uitgebreide briefing uiteengezet en aan de Minister-President gemeld. Nochtans heb ik de heer Gullón afgelopen zondag een samenwerkingsvoorstel doen toekomen. Ik heb begrepen dat Don Juan Carlos de Borbón thans voorzitter is van het Spaanse instituut. De familie de Bourbon is een vermoedelijke tak van het middeleeuwse hoogadellijke geslacht Van der Heyden dite de la Bruyère. Ikzelf ben vermoedelijk een nazaat van Gaspar van der Heyden (1530-1584), oprichter van de Nederduits Gereformeerde Kerk en persoonlijke vriend van Willem van Oranje. Gaspar was door zijn hagepreken de directe oorzaak van de Tachtigjarige Oorlog. Mijn oprichting van het Instituto Cervantes Benelux heeft als ideologisch motief de historische kloof tussen Nederland en Spanje - die mijn vermoedelijke voorvader had veroorzaakt - te dichten. Aangezien ik hier meer tegenwerking dan medewerking heb ondervonden heb ik steun gezocht in Engeland. Prinses Diana was daarvoor de meest geëigende partner, gezien Haar belangstelling voor Cervantes en Haar eigen 'Quixotic Quest'. Gezien de tragische afloop van de ontwikkeling - waarvoor ik ieder van jullie die mij de afgelopen jaren heeft tegengewerkt persoonlijk verantwoordelijk stel - zal ik wederom naar Engeland gaan om de door jullie veroorzaakte schade te compenseren. Ik hoop dat er in Nederland thans één persoon opstaat die daadwerkelijk verantwoordelijkheid durft te nemen en adviseer je deze brief na afloop van het congres aan de deelnemers voor te lezen. Op de eerste plaats dient er een stichtingsbestuur te worden gevormd en het ontwikkelingsproces op gang te worden gebracht. Ik kan niet alles alleen. Dat heb ik ook aan de Koningin laten weten. Ik ben ook alleen geïnteresseerd in positieve samenwerkingsvoorstellen. Dat heb ik aan de advocaat van de Spaanse Koning laten weten. Ik hoop op korte termijn eindelijk goed nieuws te kunnen ontvangen. En wat het morele aspect betreft kan ik je melden dat ik zondag naar de Anglicaanse Kapel van Paleis Het Loo zal gaan, waar zondag een feest gehouden had moeten worden. Bijgaand ontvang je ook afschrift van een brief die ik vorig jaar namens My Lady heb ontvangen. Die geef ik hierbij dus vrij voor de eerste keer. Want Ze is nu toch dood.

Ik zal nog een keer bidden over geloof, hoop en liefde en hoop in de toekomst een positievere grondhouding van jullie te verwachten.

Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not love, I am become as sounding brass, or a thinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge; and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not love, it profiteth me nothing.
Love sufferth long, and is kind; love envieth not; love vauntheth not itself, is not puffed up, doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil; rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth; beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things.
Love never faileth: but whether there be prophecies, they shall fail; whether there be tongues, they shall cease; whether there be knowledge, it shall vanish away. For we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away.
When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child: but when I became a man, I put away childish things. For now we see through a glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am known.
And now abideth faith, hope, love, these three; but the greatest of these is love.

Met vriendelijke groet,
Namens de Koningshuizen van Nederland, België, Luxemburg, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.
INSTITUTO CERVANTES Netherlands, Belgium, Luxemburg, England and Wales

J.L. Van der Heyden

Bijlagen:
- 'Paars vol lof over Kok en Van Mierlo'
- Brief van 13 november 1996 van het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden
- Bericht van de Britse Koninklijke Familie gericht aan ons bedrijf, met oranje steunkleur
- Voorpagina van de liturgie van de rouwdienst voor My Lady d.d. 17-09-1997 6 p.m.

17 OKTOBER 1997 FROM THE DOMPLEIN TO THE NEUDE TER ATTENTIE VAN DRS J.P. NAUTA

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN