Instituto Cervantes NBL EW Neude 30 C 3512 AG UTRECHT Telefoon 030 - 233 1574 De griffier van de Arrondissementsrechtbank Utrecht Sector Bestuursrecht Postbus 13023 3507 LA UTRECHT Datum: 13 augustus 1997 Betreft: PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 Kenmerk: ICB/Justitie970813 Geachte heer, Ik bevestig de goede ontvangst van uw brief met bovenvermeld kenmerk met kopieën van de stukken A32 en 33. Ik kan U mededelen dat deze stukken geen aanleiding geven mijn eerder verwoorde standpunten te wijzigen. Aangaande mijn positie ten aanzien van de Princess of Wales kan ik U melden dat ik Haar vandaag heb verzocht mij aan te stellen als Haar Personal Advisor at Kensington Palace teneinde een definitief einde te maken aan de problematiek rond de Britse Monarchie en een start te maken met de uitvoering van mijn beleidsplan Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. Van 17 tot en met 21 april (correctie 12-12-2002, 14.00: augustus) bezoek ik de Britse koninklijke paleizen. Bijgaand ontvangt U mijn reisprogramma. Ook KENSINGTON PALACE heb ik van dit programma in kennis gesteld. Hoogachtend, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales, J.L. VAN DER HEYDEN Manager Benelux Bijlage: Reisprogramma 'Speedwell' naar de Royal Gardens van 17 tot en met 21 augustus 1997. CC Lady D.F. Spencer.

6 SEPTEMBER 1997 PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (4) TER ATTENTIE VAN DE GRIFFIER VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK UTRECHT SECTOR BESTUURSRECHT

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN