Instituto Cervantes NBL EW Neude 30 C 3512 AG UTRECHT De griffier van de Arrondissementsrechtbank Utrecht Sector Bestuursrecht Postbus 13023 3507 LA UTRECHT Datum: 9 oktober 1997 Betreft: Procedure 97 / 2152 BELEI R08 II G32 Kenmerk: ICB/Justitie970906 (3 FEBRUARI 2006: MOET ZIJN ICB/Justitie971006. Deze fout is een gevolg van de shocktoestand waarin ik mij indertijd bevond) Geachte heer, Met verwijzing naar mijn brief ICB/Justitie970813 van 13 augustus jongstleden meld ik u dat op 28 september jongstleden het familiebedrijf Van der Heyden/Spencer op Paleis Het Loo te APELDOORN van start had moeten gaan als alle betrokken partijen mijn adviezen dienaangaande consciëntieus zouden hebben opgevolgd.

Tot mijn grote leedwezen heeft dit echter niet zo mogen zijn. Ik ben ervan uitgegaan dat ook uw rechtbank haar verantwoordelijkheid zou hebben genomen ten aanzien van mijn aanvraag voor de grafelijke titel vóór 28 september jongstleden. Ik heb met groot leedwezen moeten vaststellen dat de procedure bij uw rechtbank te langzaam is verlopen. Op 15 juli jongstleden heb ik uw rechtbank nog tot spoed gemaand hetgeen u kunt opmaken uit de met groen aangegeven passage op pagina 58 en 59 van deel II van het manuscript van mijn Letters to Diana, Princess of Wales d.d. 4-10-1997, 02.21 u. De nalatigheid van de rechtbank heeft naar mijn stellige overtuiging mede geleid tot het fatale ongeluk in Parijs op 31 augustus. Hierdoor heb ik zowel privé als zakelijk ernstige schade geleden die zich thans niet laat becijferen. Ik verzoek u zich ernstig over deze situatie te beraden en ervoor zorg te dragen dat ik op zo kort mogelijke termijn de grafelijke titel krijg toegekend, zodat ik mij - zodra ik daarover met betrokkene tot overeenstemming kom - als Earl op het Landgoed Althorp kan terugtrekken om het werk van mijn overleden partner voort te zetten. Teneinde de authenticiteit van mijn berichtgeving aan te tonen ontvangt u dienaangaande enkele stukken. Hoogachtend, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales, J.L. VAN DER HEYDEN Bijlagen: Brief d.d. 13 november 1996 van Het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden; Manuscript Letters to Diana, Princess of Wales d.d. 3 en 4 oktober 1997; Brief d.d. 13 augustus 1997 van Harrods Knightsbridge, Faxbericht d.d. 16 augustus 1997 14.00 aan Harrods Knightsbridge; Faxbericht d.d. 29 augustus 1997 18.30 u. aan Harrods Knightsbridge.

20 DECEMBER 1997 PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (5) D.D. 20 DECEMBER 1997

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN