18 februari 1993. Beste Bob, Over ons gesprek van gistermiddag heb ik nog eens nagedacht en ben van mening dat ik mijn geloofwaardigheid aantast wanneer wij afwijken van het besluitvormingsproces m.b.t. het aan de Cervantes-organisatie binden van particuliere instituten. Ik vind dat wij als bestuur in deze kritische startfase van de organisatie de neuzen alle drie gericht moeten hebben in dezelfde richting. Op 11 januari hebben we de procedure afgesproken zoals vermeld in punt 12 van de notulen: Januari-februari: Eerste, oriënterende, gesprekken licentienemers. Maart: Tweede gesprekken met licentienemers: afsluiten contracten. April: Twee maal structureel overleg: vaststelling gemeenschappelijk PR-plan. Op basis hiervan heb ik de instituten met serieuze belangstelling een gesprek met het Bestuur toegezegd in de eerste twee weken van maart. De franchiseovereenkomst en mijn voorstel basispakket komt dan aan de orde. Eerst wanneer hierover commitment is verkregen kunnen we de groep gecommitteerde instituten uitnodigen voor de plenaire sessies in april. Het voorstel basispakket werk ik verder uit. De bij het model franchise-overeenkomst behorende toelichting gaat hierbij. We dienen er rekening mee te houden dat alle instituten niet alleen collega's, maar ook concurrenten zijn in een hevig in beroering zijnde markt. Daarom verwacht ik geen heil van een confrontatie voordat wij ook hun neuzen in dezelfde richting hebben. De volgende instituten verwachten een uitnodiging voor een gesprek met het bestuur: Centro de Estudios Leeuwarden; Helders Onderwijs Instituut; Onderwijsinstituut MEAB B.V.; Aapeha Talenacademie; Instituut voor Taalhantering, Zwolle; B&D Hulscher Opleidingen; Interacademie Hulscher/Instituut Mercuur Emmen; Stivar College; Instituut Notenboom. Ik denk dat het beter is met een klein groepje zeer welwillende en enthousiaste instituten te starten. Dit kan inhouden dat er in die tweede gespreksronde nog instituten afvallen vóórdat ze worden uitgenodigd voor de plenaire sessies in april. Ik stel voor Centro de Estudios Leeuwarden, Helders Onderwijs Instituut, Onderwijsinstituut MEAB B.V., Aapeha Talenacademie, Instituut voor Taalhantering, B&D Hulscher Opleidingen en het Stivar College op 1 en 2 maart uit te nodigen en zal André verzoeken de gesprekken op de Bank te kunnen laten plaatsvinden. Interacademie Hulscher/Instituut Mercuur Emmen en Instituut Notenboom heb ik een gesprek in de tweede week van maart toegezegd. Dit kan dus alleen in jouw afwezigheid. Hierover maken we een afspraak met André. Ik sluit niet uit tussentijds nog andere instituten bij de procedure te betrekken, wanneer er nog tijd en energie overblijft, zoals Talencentrum Den Haag, DOC, een instituut in Nijmegen en Amsterdam. Hartelijke groet en tot maandag.

24 FEBRUARI 1993 AFSPRAKEN INSTITUTEN TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE s-GRAVENHAGE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN