Nijmegen, 9 oktober 1992. Beste André, Een tekst van gelijke strekking is verzonden aan Bob. Bijgaand zend ik je 1. Een afschrift van de correspondentie met het Talencentrum Den Haag; 2. Een afschrift van de correspondentie met het Malaca Instituto. De stichtingsacte is gisteren gepasseerd. Ik zal je een exemplaar zonder begeleidend schrijven doen toekomen zodra ik deze heb ontvangen. Het gesprek met mevrouw Van Egmond was prettig en positief. Zij stelde mij aan haar medewerkers voor als "een oude kennis". Ik vind de beschikbare ruimte buitengewoon geschikt. De onderhandelingspunten "onderhuur" en "samenwerking" kunnen alleen in hun onderlinge samenhang worden behandeld. Met vriendelijke groeten.

18 DECEMBER 1992 VOORBEREIDING BEZOEK LEEUWARDEN TER ATTENTIE VAN DE HEER A. VELTMAN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN