Datum: Dinsdag 7 juli 2009 Betreft: BEËINDIGING VOLMACHT Kenmerk: 20090707JHLH Beste Liesbeth, Aansluitend aan mijn brief DE CRISIS TE LIJF ontvang je hierbij afschrift van mijn brief VERFILMING "ENGEL OP DE BRUG" aan de heer Jan Bloem in Bilthoven. CC JB.

21 JULI 2009 REISVERSLAG JULI 2009 TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA DRS E.H. HALBERTSMA