Drs Jan G. Bloem RA CMC PSOpartners BILTHOVEN Datum: Dinsdag 7 juli 2009 Betreft: VERFILMING "ENGEL OP DE BRUG" Kenmerk: 20090707HJB Beste Jan, Op de gebruikelijke wijze reageer ik op jouw email van gisteren. Ik citeer: "Het genoegen was ook geheel aan mijn zijde! (1) Vwb je reis: wordt het een avontuur (we zien wel wat ervan komt), een geplande tour of een mix van deze twee? Heb je al ideeën hoe je het gaat invullen? Wat worden je mijlpalen die je absoluut wil bereiken? (liefst uitgedrukt in geld, emotie, ervaring, contacten etc.) (2) Ik ga een afspraak maken voor ons met mijn vriend zeer gewaardeerde WIM LINDNER, hij is meer dan bekend met de filmwereld, zowel in Nederland als in het buitenland. Hij heeft vele contacten in o.a. Hollywood. Schrijft nu vooral scripts voor films en series. Zijn rol was vooral productieleider, en hij heeft jarenlang les gegeven aan de Nederlandse Filmacademie in Amsterdam. Doel 1 is hem enthousiast te krijgen over de mogelijke verfilming van je boek. Als dat lukt is een tweede stap om te proberen zicht te krijgen op de mogelijkheden van een filmproductie, welke varianten zijn er anno 2010, welke partijen kunnen we mee schakelen etc. (3) Ik stel voor dat wij hem uitnodigen voor een "lichte maaltijd", ervan uitgaande dat jij nog wat budget hebt daarvoor. (4) Het is ook belangrijk dat je de volledige regie over al je zakelijke activiteiten weer naar jezelf toetrekt. Dat betekent dat je alle volmachten die je aan LH en eventuele anderen hebt gegeven intrekt via de regelende instanties (de bronnen). Dus (Engelse en Nederlandse) kamers van koophandel, banken, uitgevers van je boeken, belastingdiensten etc. En LH een officiële brief sturen dat je die volmachten intrekt per direct en haar desgewenst (laat ik aan jou) om schriftelijke rekening en verantwoording vraagt. (5) Het vreemde in deze situatie is dat jij haar (en anderen?) een volmacht hebt gestuurd zonder dat je dat met hun hebt besproken en zij ook niet expliciet met jouw voorwaarden akkoord zijn gegaan. Het is dus goed mogelijk dat er al die jaren niets met die volmachten is gedaan. Dat moet je o.a. kunnen zien aan de afschriften van bankrekeningen waarop gelden zijn bij- en afgeschreven (en die kan de bank jou altijd verstrekken). (6) Ook kan je je uitgever vragen om een overzicht van uitbetaalde royalties over je boeken. Tenminste ik neem aan dat je met die uitgever een contract bent aangegaan voor het uitgeven van je boeken. (7) Het wordt tijd dat we een zakelijke afspraak maken. Voor niets gaat de zon op! (8). Mijn uurtarief ken je, dat is 175 euro exclusief btw en exclusief reiskosten. Je kan me natuurlijk af en toe uitnodigen om onder het genot van een lichte maaltijd jou te sparren bij je ideeën en de voortgang die je boekt. Dan kunnen we per keer een afspraak maken over kosten. (8) Het is ook mogelijk om een andere constructie te zoeken voor het betalen van mijn diensten. Je kan denken aan een constructie waarbij ik deel in de opbrengsten die gaan komen. Bijvoorbeeld als het ons lukt de rechten voor verfilming van je boek te verkopen zou je mij 35% van de opbrengsten daarvan kunnen geven. Maar wellicht heb je andere scenario's in gedachten? Afijn, het leek me correct om deze zaken onder je aandacht te brengen. Vrijdag heb ik ondanks het warme weer absoluut genoten van de entourage en het diner! En was ook nog redelijk op tijd thuis! Ik hoor graag van je. Hartelijke groet, Jan."

1. Wat die reis betreft heb ik niet gedacht aan een nieuwe reis van mij, maar van jou in verband met jouw nieuwe betrokkenheid bij ons CERVANTES PROJECT. De invulling van mijn toekomstbeeld ligt onveranderlijk vast in mijn BELEIDSPLAN. De mijlpalen die ik absoluut wil bereiken heb ik op dit moment niet voor ogen. Ik vraag mij op de eerste plaats af hoe lang ik nog te leven heb. Donderdag wordt er weer 500 cc afgetapt als aderlating en op donderdag 16 juli krijg ik van mijn internist te horen hoe de gesteldheid is van mijn lever. Nu ik mijn beide ouders kwijt ben dien ik nu eerst voor mijzelf een begrafenisregeling te treffen met een verzekeringsmaatschappij om te voorkomen dat mijn kinderen met de problemen komen te zitten als ik kom te overlijden. Ik hoop honderd jaar te worden, maar ik zie zoveel zestigers de laatste tijd het tijdelijke voor het eeuwige ruilen.
2. Ik ben blij dat je een afspraak maakt met
WIM LINDNER en ben benieuwd wat eruit rolt. Ik heb Liesbeth al eerder laten weten dat mijn voorkeur uitgaat naar een samenwerking met STEVEN SPIELBERG, die al over mijn boek beschikt. Tenminste als hij heeft gedaan wat hij mij op 28 JULI 2004 heeft gezegd in SEGOVIA. Ook hecht ik aan TEAMWORK. Zo heeft de directie van de Baak ter gelegenheid van hun VEERTIGJARIG BESTAAN op 17 juni 1999 een kastje gekregen met veertig vakken waarin veertig boeken kunnen worden geplaatst. Ik ben van mening dat mijn boek daarin een centrale plaats moet innemen en dat geldt ook voor de verfilming van mijn boek. Ik speel met Diana uiteraard de hoofdrol, maar er zijn uiteraard nog heel wat meer mensen bij het spel betrokken sinds mijn eerste bezoek aan THE ANGEL ON THE BRIDGE in HENLEY ON THAMES op 6 augustus 1996.
3. Het idee van de lichte maaltijd vind ik ook prima. Op dit moment heb ik er echter geen budget voor. Lange tijd geleden ben ik voor meer dan 80 procent arbeidsongeschikt verklaard wegens vermoeidheids- en uitputtingsverschijnselen. Ik ben altijd geneigd geweest om teveel hooi op de vork te nemen. Hierdoor kon ik een uitkering krijgen en voor de overige twintig procent was er dan nog energie over voor het schrijven van één brief per dag om mijn doelstellingen te realiseren. Volgende maand ligt dat misschien wat gunstiger. Ik heb nog geen terugkeer vanuit Spanje geboekt, maar ik denk eraan om van de uitnodiging van JOHAN AGRICOLA gebruik te maken om vóór 27 augustus - vanaf dinsdag 25 augustus bij voorbeeld - twee nachten op de Engelenburg te logeren. We zouden dan iets kunnen combineren conform jouw voorstel.
4. In principe ben ik het wel met je eens dat ik de volledige regie over al mijn zakelijke activiteiten naar mij toetrek. Ik ben echter een mens die ook fouten kan maken. Daarom vind ik het belangrijk dat Knijff Merkenadviseurs de controle behouden op het gebruik door anderen van mijn handelsmerk. Het Haags Juristen College op Cyprus waarschuwt mij jaarlijks voor de in te dienen documenten bij Companies House. Dat houd ik graag zo. Maar al bij al vind ik het wel een prettige gedachte om alles zelf onder controle te hebben. Dat kan ik echter niet zonder perfect werkend
MANAGEMENT INFORMATIE SYSTEEM. En dat kost geld. De hamvraag. De volmacht van LH trek ik niet in per direct, maar per 31 juli 2009. Met een uitloop naar 3 augustus 10:00 uur conform THE FINAL COUNTDOWN. Dan dient het ACCOUNTANTSRAPPORT EN RAPPORT VAN BEVINDINGEN vanaf 1 SEPTEMBER 1997 te zijn afgerond. Daarom krijgt zij ook een kopie van deze brief. Het schrijven van de brief doe ik in overleg met mijn juridisch adviseur in Spanje.
5. Alleen Liesbeth heeft van mij een volmacht ontvangen zonder vooroverleg. Het was een noodgreep. Na het dodelijk ongeval van Diana moest er ogenblikkelijk worden gehandeld en ik verkeerde zelf in shocktoestand. Dus ik had geen andere keus dan de meest direct betrokkene daarvoor in te schakelen. Zoals dat ook met Diana het geval was vond ik het niet direct noodzakelijk meteen een reactie te ontvangen. Als ik kon zien dat mijn opdrachten werden uitgevoerd - al was het maar vanuit de krant - was ik al tevreden. Ik ben daarbij uitgegaan van de reeds vanaf de NIEUW ELAN-periode bestaande
VERTROUWENSRELATIE en heb haar de ruimte gegeven om daar zonder voorwaarden vooraf zo goed mogelijk mee om te gaan tot het eind van alle juridische procedures rond de fatale ontvoeringspoging van mijn beoogde Britse partner in Parijs. Nu de DIANA INQUEST ten einde is kan pas DE VOLLEDIGE BALANS worden opgemaakt.
6. Ook inzake de opbrengsten uit royalties wens ik een overzicht van LH alsmede de ten behoeve van
DE GOEDE ZAAK gemaakte kosten. Ik voel er weinig voor om achter haar rug om informatie te gaan inwinnen. De deadline blijft echter 31 juli 2009.
7. Na ontvangst van bovenvermeld ACCOUNTANTSRAPPORT EN RAPPORT VAN BEVINDINGEN kan een zakelijke afspraak worden gemaakt. Zoniet, dan blijft de zon voor niets opgaan aan de Costa del Sol.
8. Ik verval in dit verband dan ook in herhaling inzake jouw uurtarief. Geld moet eerst worden verdiend voordat het kan worden uitgegeven. Dus eerst kapitaal in de holding met de film als eerste produkt. Eerst de inkomsten, dan de uitgaven. In dit verband om af en toe op dezelfde basis bij elkaar te komen als vorige week vrijdag vind ik een goed idee.
9. 35% van de opbrengsten bij verkoop van de rechten voor de verfilming van mijn boek vind ik ook een terechte eis. Bij voorkeur verkoop van die rechten aan CERVANTES PRODUCTIONS. Mede daarvoor krijgt LH afschrift van deze brief. Zij dient er dan voor te zorgen dat ongewenste belangenverstrengeling wordt voorkomen. Dus juridisch alles waterdicht geregeld. En vrij van risico's. Daar gaat het om.
10. Tot slot. Ik heb Liesbeths vader nooit en te nimmer 'gestalked'. Ik heb hem ooit eens in een gesloten enveloppe zwaarwichtige informatie voor zijn dochter doen toekomen toen ik niet beschikte over haar adresgegevens. That's all. Ik betreur het dan ook dat die term een eigen leven is gaan leiden. Daarvoor houd ik mij geenszins verantwoordelijk. Hartelijke groet, CC LH.

11 AUGUSTUS 2009 AFSPRAAK MET WIM LINDNER TER ATTENTIE VAN JAN BLOEM IN BILTHOVEN