Datum: 4 april 2003 Betreft: SOLDAAT VAN ORANJE II Kenmerk: 20030404JHLH

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Liesbeth, Aansluitend aan mijn brief van 26 maart jongstleden ontvang je aangehecht mijn brief van vandaag aan UNIE-medewerker J.J. Kapteijn teneinde de mogelijkheid te openen met mijn geplande werkzaamheden als Vice President van Instituto Cervantes Holding een aanvang te nemen. Per separate post heb ik je eveneens (als derde na de redactie van Vorsten en de VOC) een CD gestuurd met het hoofdscenario voor de nieuwe film Soldaat van Oranje II gedurende de periode 1-8-1996/31-8-1997, samen met de Nederlandstalige versie van mijn boek (Diana, Nous Maintiendrons) op MacIntosh alsmede enkele honderden foto's op chronologische volgorde. Je kunt ze bekijken met het programma GraphicConverter slide show, dat ik eveneens op de CD heb gekopiëerd ter kennisname. Verder zal ik je per email van de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden. FIJN WEEKEND EN HARTELIJKE GROET, JOHN L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN CC JJK

8 APRIL 2003 HERVATTING WERKZAAMHEDEN TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA