JH/LH990604. Betreft: PAARS EUROPA Vrijdag 4 juni 1999, Dear Elizabeth, Er valt weer heel wat in deze nieuwsbrief op te nemen uit de pers. Het ziet ernaar uit dat onze gezamenlijk uitgezette beleidslijnen van tien jaar geleden de Europese dimensie behalen die wij toendertijd voor ogen hebben gehad. Dat blijkt al uit de resultaten van de Europese top in Keulen. Ik citeer: Poldermodel moet werkloosheid in Europa bestrijden. Dit past geheel binnen het beleidsplan. Daar kunnen we ons voordeel mee doen. Ook is er een besluit genomen dat ertoe leidt dat onze buitengrenzen beter kunnen worden bewaakt: EU-akkoord over eigen defensie. De Telegraaf heeft vandaag ook de column van Kees Lunshof op het internet gezet onder de titel: Machtsbelust Paars zet burgers opzij. Dit artikel citeer ik niet in zijn geheel, aangezien de visie van de heer Lunshof in het algemeen ver weg staat van de politieke realiteit. Zo heeft hij ooit eens onze beste minister van justitie bekritiseerd. Hij sluit zijn artikel af met: "Het was al met al een bizarre week waarin twee lang dreigende crises (referendum, Bijlmer) tot een op korte termijn goed einde werden gebracht, althans voor de coalitie. Of de kiezers ook tevreden zijn, is twijfelachtig. De verkiezingen voor het Europees Parlement volgende week zijn een eerste beperkte graadmeter. En of het doorgestarte Paars II nu wèl elan krijgt en minder zielloos wordt, is even twijfelachtig."

Alleen deze uitspraak geeft al aan hoe weinig zicht hij heeft op de werkelijkheid. Het zou mij niet verbazen als hij uit Amsterdam komt. De arrogantie om over kiezers te spreken. Nederland heeft nog 15 miljoen meer mensen in het land dan 'mokumers'. En laten we eerlijk zijn. Zonder macht kunnen wij niet doorregeren. Dat zou schadelijk zijn voor de continuïteit van ons beleid. De bovenstaande ontwikkelingen zijn al een flinke stap in de goede richting in Onze Europese Unie. We kunnen ons geen dissidenten meer veroorloven. De parlementaire enquêtecommissie heeft waarschijnlijk niet gekeken naar de aanpak van Maarten van Traa. Daar kunnen ze nog heel wat van leren. Annemarie Jorritsma heeft volstrekt gelijk door te stellen dat ze er een mediashow van hebben gemaakt. Hoe halen ze het in hun hoofd om zich nog tijdens de beraadslagingen in een televisieprogramma als dat van Paul de Leeuw te vertonen. Nee. Deze commissie heeft zichzelf geen goede dienst bewezen. Het is goed dat ze de spookverhalen uit de wereld hebben geholpen. Dat wél. Dat doe ik ook in deze brief. Let maar eens op! Tineke Netelenbos heeft overigens een uitstekend verweer gehouden voor haar voorgangster. Goed dat er nog échte leerkrachten zijn. Die hebben We hard nodig. Vooral in Amsterdam! Een zeer sterk punt was haar opmerking dat ze een goed contact onderhield met de heer Al Gore. De Vice-President van de Verenigde Staten droeg uiteraard niet voor niets een paarse stropdas tijdens de tweede inauguratie van Bill Clinton. Ik verwacht dienaangaande nog een reactie van Hans van Helden van Tulip. Ik ben ook bijzonder gelukkig met het volgende artikel: Breuk tussen de paarse partijen volledig gelijmd. Thom heeft dus zeer snel bijgeleerd. ¡Dank! Ook uit de misstappen van Edith Cresson is thans een wijze les getrokken getuige de opstelling van de nieuwe beoogde voorzitter van de Europese Commissie: 'Commissaris moet opstappen als Europarlement dat wil'. Ook deze werkwijze heeft zeer veel weg van de zorgvuldige procedures die ik dienaangaande van jou gewend ben. Voorts wil ik nog even ingaan op de plaatselijke situatie hier aan de Zuidkust. Gisteravond kwam ik mevrouw Alonso tegen in de Calle San Miguel. Zij vertelde mij dat er woensdag wederom is ingebroken in het appartementencomplex. Op klaarheldere dag. Door moedig ingrijpen van onze President Manuel Serra zijn de daders gearresteerd en door de politie afgevoerd. Ik denk ook nog even aan de mogelijke betrokkenheid van de door mij gesignaleerede witte Citroën AX met kenteken MA 9850 AZ bij het dodelijke ongeval van Diana in Parijs.

Dit ligt immers zeer voor de hand. Op 7 augustus 1996 werd ik tussen Henley en BLENHEIM gevolgd en gepasseerd door een olijfgroene auto met een Spaans kenteken uit Málaga. Een kopie van de foto heb ik je doen toekomen, voor zover ik mij dat nog kan herinneren.

Gezien de symboliek en de 'hidden messages' op de verschillende nummerplaten lijkt het mij ook voor de hand. Ingeval mijn hypothese juist zou zijn heeft deze auto de Mercedes aan de rechterzijde gepasseerd zodat Diana in mijn visie aan ons commitment zou worden herinnerd bij het zien van het kenteken. Bij het passeren hebben ooggetuigen een lichtflits waargenomen. Vermoedelijk om de situatie te fotograferen. Dat lijkt mij het meest voor de hand liggend. Beide chauffeurs moeten hierdoor zijn geschrokken, waardoor de auto's met elkaar in aanraking zijn gekomen, met de fatale afloop. Ik denk dat de chauffeur van de Citroën in doodsangst naar Spanje is doorgereden. Dat moet zonder problemen gegaan zijn, aangezien hij eerst voor een witte Fiat Uno is aangezien volgens de rapporten. Deze week heb ik waargenomen dat de betreffende auto een soort imperial op het dak had. Waarschijnlijk om hiermee ski's te vervoeren om te kunnen skiën in de Sierra Nevada. Ingeval mijn hypothese juist is - en ik heb geen reden om dat te betwijfelen - is er sprake van een dodelijk ongeval zonder opzet en kan elke complottheorie gevoeglijk naar het rijk der fabelen worden verwezen. Dat neemt niet weg dat de heer Al Fayed stevig bij mij in het krijt staat. Zijn bedrijf is en blijft verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een dronken chauffeur. De chauffeur van de witte auto dient zich uiteraard voor de rechter te verantwoorden teneinde zijn onschuld aan te tonen. Dat zal niet zo moeilijk zijn nu Roger van Boxtel voor de jurisprudentie heeft gezorgd (bijlage).

Liefde is... ...je hart volgen. Dat denk ik ook, nu we heel Europa zowat op één lijn hebben. Met uitzondering van de Belgen. Bijgaand ontvang je ook nog een foto van een goede advocaat. Zij lijkt mij de Quaedsteniet. Ik ken wel een leuke plek op het strand van Zandvoort voor nader overleg. Dat kan Leonore je wel uitleggen. Uiteraard kan zij bij onze zuiderburen worden ingezet. Van Jean Luc Dehaene heb ik nog niets gehoord, hoewel ik zijn toekomstige baas wel een verhuisbericht gezonden heb. Het zal wel aan die fiets liggen. Jean Luc moest immers al vlug afstappen in Amsterdam toen Tony, Pepe en Wim de kop namen tijdens de Eurotop. Wat die verre reis betreft lijkt het mij handig om Zuid-Afrika even te laten wat het is. In Brummen staat ook een leuk Kaaps huisje. Ramon Soers leidt je er graag rond.

Jammer dat vliegveld Valkenburg dreigt te verdwijnen. Ik heb mij immers voorgenomen daarvan veel gebruik te maken in de toekomst. Hier wordt ook regelmatig een kat gesignaleerd. Het lijkt mij niet handig om iets met dat beest uit te halen, want de witte Citroën AX staat er nog steeds.

Hij heeft inderdaad twee beugels op het dak om ski's te vervoeren. Zoëven (18.00) werd hij al goed bekeken door een voorbijrijdende politiefunctionaris. Het zit er dus dik in dat er een bonus onderweg is. SMART probeert het weer. In het geel deze keer.

Leuk om eens een proefritje te maken door de binnenstad van Utrecht. Dat heb ik toen ook gedaan. Mijn auto was toen paars. Ik zal Mohammed binnenkort een brief sturen. But first things first. Your Vice-President. P.S. Den Koninck van Hispaniën heb ik altijd geëerd. Bijlagen: 'Van Boxtel rijdt door na botsing'; 'Machtsbelust Paars zet burgers opzij'; 'Jorritsma en Borst mogen blijven': 'Anke uit de kleren bij Euro-zetel'; 'SMART PROBEERT HET WEER'; Enveloppe met inhoud.

5 JUNI 1999 DIPLOMATIE