Dinsdag 16 februari 1999. Gistermiddag heb ik naar de Baak gebeld. Ik kreeg Angela Filippo aan de telefoon. Zij heeft mijn adreswijziging al doorgevoerd en stuurt alle berichten van de Baak-kring door naar hier. Zij zal in de eerste week van april een afspraak voor mij maken met Ruud van der Zalm als counsellingsgesprek. De post blijft echter een week onderweg. Zo ontving ik gisteravond de volgende brief:

"VNO NCW. Briefnummer 99/10.950/043/Kon. Den Haag 8 februari 1999. Onderwerp Spaanse werkgeversorganisatie. Geachte heer Van der Heyden, In antwoord op uw brief van 3 februari jl., kenmerk ICNBLEW/VNONCW990203, deel ik u mee dat het adres van de Spaanse werkgeversorganisatie is: Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Diego de Léon, 50. 28006 Madrid. Tel. 91 566.34.00. Fax 91 562.80.23. Correo Electrónico: ceoe@ceoe.es. Helaas kan ik u geen namen van contactpersonen geven. Niettemin hoop ik u hiermee van dienst te zijn geweest. Hoogachtend, J.J.H. Koning." Ik heb dus gauw een auto nodig en neem mij voor onderweg naar Nederland enkele dagen in Madrid door te brengen. Daarom heb ik een proefrit gemaakt met de eigenaar van de CITROEN-gargage AUTOPAI aan de Avenida Palma de Mallorca 56, de heer José Antonio Gomez Paizal. De rit ging naar het Malaca Instituto. Daar heb ik mijn ideeën uiteengezet aan Bob Burger. Hij heeft mijn boek gelezen en mij geadviseerd verder met Ida te overleggen. Op 13 maart is mijn Manager Benelux jarig. Hij is hier welkom zodra Royal Cervantes Airlines van de grond is.

17 FEBRUARI 1999 STAR SERVICES