21 april 1998. Betreft: DOORBRAAK!!! Kenmerk: JH/LH980421.1. Dear Elizabeth, Dinsdag 21 april 1998. 17.55 Terug van de sauna in VEENENDAAL. Ik ben er maar kort geweest. Aanleiding hiertoe is dat ik mijn oud-collega, de heer L.A. de Vries aantrof in de trein van 13.22 van Utrecht naar Driebergen. Het was een zeer hartelijk weerzien. Zoals gezegd werkt de heer de Vries momenteel als directeur van een taleninstituut van de Irish Times in Dublin. Hij is daar zeven jaar geleden naar toe gegaan. Ik heb in de periode 1976-1986 een zeer prettige, collegiale verstandhouding met de heer De Vries gehad. Ik heb hem in de korte tijd dat wij elkaar hebben gesproken van mijn ervaringen op de hoogte gebracht en hem verteld dat ik een 'nieuwe vriendin' had in Engeland, die op 31 augustus is verongelukt in Parijs. Hij wist precies wie ik bedoelde. Ik mag aannemen dat hij thans voor crisisberaad naar Nederland is geroepen. Wij hebben ook over het vredesproces in Ierland gesproken. Teneinde een verdere bijdrage aan dit proces te leveren heb ik mij voorgenomen de heren Boogaard en De Vries wederom bij mijn plannen te betrekken. Ik neem mij voor de heer Boogaard een functie aan te bieden als divisiemanager van ons bedrijf, waarbij hij zijn bedrijf in de organisatie kan inbrengen. Uiteraard onder toezicht van een zwaarwichtige Raad van Bestuur, die wordt geregeerd op basis van de 40 aanbevelingen van de Commissie-Peters. Het rood,wit, blauw kan daarbij dan ook een functie gaan vervullen in het geheel. Wanneer deze kleuren worden gemengd, levert dat de kleur paars op. Tevens neem ik mij voor de heer De Vries aan te bieden onder mijn label te gaan opereren in Ierland zodra alle partijen in het Ierse conflict zich achter het vredesakkoord hebben geschaard. HARTELIJKE GROET, JOHN VAN DER HEYDEN.

22 APRIL 1998 CHANGING OF THE GUARD