4 juni 1997 Betreft: DE NIEUWE ECONOMIE Kenmerk: JH/LH970604. Beste Liesbeth, Graag wil ik jou en jouw collega's hartelijk danken voor de uitnodiging voor het Congres De Nieuwe Economie op 20 juni aanstaande waarop de Baak het sein op GROEN heeft gezet. Wellicht kan deze goud-groene vlinder daaraan een leuke bijdrage leveren, zij het slechts als deelnemer. Ik kom graag naar de Baak terug en stel het ook op prijs daarna twee nachten in het hotel te kunnen blijven logeren. Over de mogelijkheden daartoe ontvang ik graag nadere informatie. Ik denk dat 21 juni opnieuw een belangrijke dag gaat worden. Mocht je het op prijs stellen bij die gelegenheid kort van gedachten te kunnen wisselen, dan verneem ik dat graag van je. Bij voorbaat hartelijk dank voor je welwillende medewerking. Met hartelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN

24 JUNI 1997 KENNISGEVING AAN LIESBETH HALBERTSMA