1.1.2b.1.1.4.10 Joanna Frederica Maria van der Heyden , VChr 20 mei 1741 Death 14 aug 1770, Doetinchem
 

1.1.2b.1.1.4.11 Joannes Fredericus Bartholomeus Josephus van der Heyden , M

Chr 25 sep 1743 Death 10 jul 1764, Doetinchem
 

1.1.2b.1.1.4.12 Anna Joanna Maria Tresia van der Heyden , V

Chr 27 okt 1744 Death 14 mei 1802, Huis de Engelenburg Occ Vrouwe van de Engelenburg Brummen 26 juli 1791
Anna Joanna werd op 26 juli 1791 samen met haar zuster Reyniera Maria met de Engelenburg beleend. Bij het overlijden van Anna Joanna, in 1802, kwam de Engelenburg in zijn geheel aan haar zuster.
 

1.1.2b.1.1.4.13 Reyniera Maria Antonia van der Heyden , V

Chr 11 jun 1748 Death 2 jun 1827, Huis de Engelenburg Occ Vrouwe van de Engelenburg Brummen 26 juli 1791
Reyniera Maria kreeg de Engelenburg bij het overlijden van haar zus Anna Joanna in 1802 geheel in haar bezit. Zij liet in 1830 de eerste Rooms-Katholieke kerk van Brummen bouwen op een terrein links van de oprijlaan, waarmee de huidige Engelenburgerlaan bedoeld is. Die kerk is inmiddels al geruime tijd geleden vervangen door een nieuwe. Reyniera Maria sloot de ogen voor eeuwig in 1827 op de Engelenburg. Haar erfgenamen lieten het jaar daarop het landgoed in publieke veiling brengen en het kasteel met een groot deel van de erbij behorende gronden werd gekocht door Judith van Lennep. Zij was een zuster van Christina Maria Catharina van Lennep, de echtgenote van Alexander Diederik van Spaen van het niet veraf gelegen Voorstonden.
 

1.1.2b.1.1.5 Theodorus Assuerus Antonius van der Heyden , M

Chr 10 mei 1685 Death 15 jan 1722 Occ Heer van Baak 22 november 1712
 

1.1.2b.1.1.6 Anna Angela Catharina van der Heyden , V

Chr 21 apr 1692 Death 21 nov 1765, Emmerich
 

1.1.2b.1.2 Arnoldus van der Heyden , M

Death 9 okt Occ Pater capucijn
Staat samen met zijn broer Petrus Doetinchem 14-9-1688 bij de doop van Gerardus W.J. van der Heyden.
 

1.1.2b.1.3 Adrianus van der Heyden , M

Death 22 jun 1662
Bij een handgemeen doodgestoken.
 

1.1.2b.1.4 Petrus van der Heyden , M

Death 6 aug 1714 Occ Pater Capucijn
 

1.1.2b.1.5 Wendelina van der Heyden , V

Death 18 sep 1662
 

1.1.2b.1.6 Johanna Elisabeth van der Heyden , V

Death 13 sep 1665
 

1.1.2b.1.7 Maria Lucia van der Heyden , V

Death 8 dec 1712, Doesburg
Echtgen. Joannis Fredericus Haeck, M
Occ Heer van Oud Kell
Vader Frederick Haeck, M
Moeder Aaltje ten Bergh, V
Marr voor 1673
 

1.1.2b.1.8 Joannis Henricus Gijsbertus van der Heyden , M

Death 29 jan 1683, Praebst bij Arnhem Burial 31 jan 1683, Doesburg
Vaandrig in het regiment van generaal Van Baer van Slangenburg, staat Doesburg 2-3-1676 bij de doop van Reinerus Canisius Haeck. In een duel doodgeschoten.
Echtgen. Johanna Maria van Zweeten, V
Burial ca 1657, Doetinchem
Kinderen N., V

1.1.2b.1.8.1 N. van der Heyden , V

Chr 20 nov 1683, Wehl
 

1.1.2b.2 Angela van der Heyden , V

Death 3 sep 1669
Huwelijksvoorwaarden 4 september 1608 o.st.

Zij is als "Angela van der Heyden alias Sweden" op 9 februari 1664 te Venlo meter van Paulina Henrica van der Heyden, dochter van Gisbertus en diens tweede echtgenote Gertrudis Rengers.

J.H. Hofman (1875):

Over de eene zuster uitgehuwd aan een lid van het geslacht der van Sweetens, eveneens te Doetinchem gevestigd moeten wij nog een paar aantekeningen, die recht hebben om aan de vergetelheid ontrukt te worden, hier meedelen.

Voor schepenen van Doetinchem verschenen op 1 Maart 1621 Willem Krumken en zijne huisvrouw Joanna van Huessen en droegen aldaar gerechtelijk op aan den "Erentvesten en de Hoochgeleerde Hartger van Holte der Rechten Doctor" en zijne echtgenoote "Joffer Catharina van Sweten" en aan "Assueer van Sweten" met zijne gade "Jonfer Engele Verheyden seckeren kamp landes in dezer stadts jurisdictie an den Holtcamp gelegen, liggnede met d'eene sijdt langes den Holtcamp ende met d'andere sijdt langes het stratien na het Holtervelt, van olts geheten den Mollendijck, schietend emetten breeden ende op Adam van Wildenraets erffnisse ende sommige geestelicke stucxkes.... (Archief van Doetinchem, - oorspr. perkem. - loket 24).
Magdalena douairière gravinne tot den Bergh staat toe aan den "Heere Hendrik Bertram van Pallandt heer tot Odendael, Schaedenburch etc. erffmaarschalk des furstendoms Cleve en sijne gemalin Vrouwe Anna Sibilla van Pallandt geboren van Pieck," dat zij een somme van 6000 karelsgudlens, tot 20 stuiver Hollands, mogen ontfangen van "Jonffer Angela van der Heyden weduwe van Sweeten," en vestigen op hunne adelikken havezate "die Leemcuil met het erve Lensing," gelegen in het kerspel van Hengelo, dan huize Bergh ten Zutphenschen rechte leenroerig. Geg. ten jare 1666 den 18 Novemb. (Oorspronk. perkement, met rood was bezegeld, in het archief der havezate Baak.)
Echtgen. Assueer van Zweeten H.R. Rijks Edele, M
Death 22 dec 1650, Doetinchem
Burial 31 dec 1650, Doetinchem
Vader Gerrit van Zweeten, M
Moeder Geertruyt van der Stegen, V
Marr 4 sep 1608
 Vorige * VolgendeInhoud * Index * Familienamen * Neem contact op met