VRIJDAG 25 NOVEMBER 2011

WAARDE COLLEGAE

De STATISTIEK VAN VANDAAG. Gisteren 2705 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 5279 verwijzende pagina's 77. 2 FEBRUARI 2004 PLUS ULTRA TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER IN GRONINGEN 86. 5 DECEMBER 1998 SINT NICOLAAS TER ATTENTIE VAN PETER OTTENHOFF 89. 5 FEBRUARI 2010 AMIGOS PARA SIEMPRE 96. 23 JUNI 1998 ENGLAND. Het nieuws van vandaag:

VRIJDAG 25 NOVEMBER 2011 KOPSTUKKEN KOMENDE WEKEN BIJ ENQUÊTECOMMISSIE. Dat kan interessant worden beste MAAGD: Er kunnen zich positieve veranderingen voordoen die betrekking hebben op vastgoed en u komt tot de ontdekking dat niets de vergelijking kan doorstaan met een eigen huis. Stel het de komende weken gastvrij open voor anderen. SCHORPIOEN: Reken op vooruitgang op financieel gebied. Een goed moment om met een nieuw project te beginnen waarvan u hoopt dat het geldelijk gewin zal brengen. Wees echter voorzichtig met het tekenen van contracten en geef niet te makkelijk geld uit. Dat neemt niet weg dat ik vandaag ook de rekening van FREEMONT ad EUR 395,- dien te betalen voor het jaar 2012. En met KNIJFF MERKENADVISEURS heeft gisteren de volgende electronische gedachtenwisseling plaatsgevonden inzake de verlenging van mijn MERKDEPOT: "From: Nancy Frieser Subject: Vernieuwing van Benelux registratie nr. 508277 INSTITUTO CERVANTES - * Knijff ref: PT/TM6670BX00 Date: November 23, 2011 1:24:31 PM GMT+01:00 Geachte heer Van der Heyden, In dank bevestigen wij de goede ontvangst van uw email d.d. 12 september 2011. Wij hebben uw vragen met de heer Thiel besproken en delen u het volgende mede. Ten einde in ieder geval uw merkrechten op de benaming INSTITUTO CERVANTES in de Benelux in stand te houden, adviseert de heer Thiel u vernieuwing van de registratie te laten plaatsvinden. De totale kosten hiervoor bedragen Euro 610,00 excl. BTW. De nieuwe periode van bescherming loopt dan tot 25 maart 2022. De porté van uw zakelijke overwegingen zoals op uw website weergegeven kan de heer Thiel helaas niet geheel overzien. Ter beperking van de jaarlijkse kosten adviseert hij u echter wel geen merkbewaking in te stellen omdat hij van mening is dat u zelf snel genoeg achter mogelijke inbreuk komt omdat u op uw vakgebied goed bent ingevoerd. De heer Thiel brengt u zijn hartelijke groeten over en verder zien wij gaarne uw definitieve instructies om de registratie te vernieuwen met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, Nancy Frieser Juridisch Assistent / Team Paul Thiel Knijff®Merkenadviseurs." Mijn reactie: "Date: November 24, 2011 8:26:04 PM GMT+01:00 Geachte mevrouw Frieser, Hartelijk dank voor uw bericht. Ik stel het zeer op prijs dat de heer Thiel zijn vertrouwen in mij heeft uitgesproken. Ik ben het met uw onderstaande eens en ga hiermee accoord. Tot januari ben ik in Nederland. U kunt uw correspondentie terzake sturen naar mijn logeeradres in Nijmegen. Bovendien is het altijd zinvol om een electronische versie van uw berichtgeving eveneens naar mijn emailadres te sturen. Hartelijke groet en prettige feestdagen. Mede aan de heer Thiel. J.L VAN DER HEYDEN. P.S. Ik kom zojuist terug uit de Verenigde Staten. Daar ben ik eveneens bekend, zoals de heer Thiel heeft laten weten na zijn ontmoeting in San Diego met mevrouw CAROLLANNE LINDLEY van het Patent Office in Fleet Street te Londen. Mijn werkverslag i.s.n. vindt u op REISVERSLAG VERENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA EN CANADA 2011" In dit verband ontving ik de volgende reactie van MARÍA VÁZQUEZ ESTÉVEZ uit New York:

"Subject: RE: VISITA A NUEVA YORK Date: November 23, 2011 5:44:36 PM GMT+01:00 Estimado John, Muchas gracias por su email con toda esa interesantísima información, de la que yo, personalmente, no tenía ni idea!! To ziens - lo único que recuerdo de mi curso universitario de Neerlandés en la Universitat de Barcelona hace un millón de años - Hasta pronto. María. María Vázquez Estévez Library Director Biblioteca "Jorge Luis Borges" Instituto Cervantes The Cultural Center of Spain in NY 211 East 49th Street New York, NY 10017 - U.S.A."

Ik heb haar daarvoor om 20:30 uur Nederlandse tijd een bedankje gestuurd. Van BLAUW BLOED ontving ik onder meer de volgende informatie: "BEST GEKLEDE PRINSES PRINSES MÁXIMA heeft net als vorig jaar de Verkiezing Bestgeklede Prinses gewonnen. Kate Middleton behaalde de tweede plaats." En "OPNIEUW PECH Pech blijft de SPAANSE KONING JUAN CARLOS achtervolgen. De vorst is gewond geraakt na een knal tegen een deur in het paleis."

ZATERDAG 26 NOVEMBER 2011 HET LICHT OP BUITENLANDSE ZAKEN