Dinsdag 22 januari 2008
Ik wacht rustig af. Ondertussen volg ik de belangstelling voor de op mijn website vermelde agendapunten. Vandaag is er onder meer belangstelling voor INVORDERING SCHADEBEDRAG EN LEVE DE KONINGIN. De ontwikkelingen op de beurs hebben de aandacht. Het desastreuze beleid van ACHT JAAR BUSH wordt steeds verder zichtbaar. Het is niet te hopen dat de VS opnieuw een president krijgt die niet verder kan kijken dan zijn eigen grenzen. HILLARY CLINTON doet het goed in haar presentatie. Vanmorgen heb ik op de Spaanse televisie een interview gezien met de huidige president van Peru, de heer ALAN GARCÍA. Hij heeft een gezonde visie op de toekomst en respect voor mijn Collega Don Juan Carlos. Hij legde de nadruk op de enorme rijkdommen die zijn land heeft. Met name de mogelijkheden om er waterkrachtcentrales te bouwen in de bovenloop van de Amazone, die in zijn land ontspringt. Ook de houtcultuur stipte hij aan. Het land heeft evenveel bos als het gehele oppervlak van het land Spanje. Hiermee dient uiteraard wel met de grootste zorg te worden omgegaan. Een taak voor het Wereld Natuur Fonds om dat proces te beheersen. In politiek opzicht heeft hij gekozen voor mijn standpunt tijdens de Government Game Competitie: Niet links, niet rechts
¡PERO ADELANTE!

Brieven BIJ HET 25-JARIG BESTAAN VAN DE VSOS/VDSN en CORRESPONDENTIEADRES EN PENSIOENOPGAVE ter attentie van het ALGEMEEN BURGERLIJK PENSIOENFONDS (ABP) verzonden.

23 JANUARI 2008 REISJE NAAR GRONINGEN