Woensdag 27 februari 2002 12.16 Nog steeds geen bericht van de 'servicio técnico'. Gebeld. De dame 'ha pasado la nota'. Zodra hij zijn 'hangende' klanten (pendientes) heeft afgewerkt komt hij langs en belt vooraf. 15.12 Ik ontving het volgende bericht van Knijff & Partners: Weesp, 20 februari 2002 Uw ref. Onze ref.: T/25490 Doorkiesnr.: 0294-490925 Betreft: aantekening van adreswijziging bij uw vernieuwde Benelux registratie nr. 508277 INSTITUTO CERVANTES in klasse 41 Geachte heer van der Heyden, Onder verwijzing naar ons plezierige telefoongesprek van vanmorgen, alsmede uw brief van vandaag in aansluiting daarop, waarvoor overigens mijn dank, kan ik u tot mijn genoegen meedelen dat het verzoek tot aantekening van adreswijziging bij het Benelux Merkenbureau is ingediend, samen met de daarbij benodigde volmacht. Het nieuwe adres betreft Bellavista, Calle Roquedal 17, C704, E-29620 Torremolinos, Spanje. Zodra ik de officiële notificitie van het Benelux Merkenbureau heb ontvangen, zal ik u deze vanzelfsprekend direct doen toekomen. Zoals besproken zend ik u bijgaand mijn declaratie voor de onlangs verrichte diensten. Mocht u tussentijds nog vragen en/of opmerkingen hebben, aarzelt u dan vooral niet even contact met mij op te nemen. Met vriendelijke groet, Elka Stegeman. 15.40 Ontvangst telefonisch bevestigd aan Linda Broere. Elka is op wintersportvakantie. Heb Linda laten weten dat ik de betaling regel tussen 15 en 20 maart i.v.m. belastingaanslag. 17.13 Het bericht komt zojuist door dat een zestal Hogescholen voor 29,2 miljoen euro heeft GEFRAUDEERD. Loek Hermans heeft terzake aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie teneinde dit bedrag, vermeerderd met een boete, terug te vorderen. Wellicht kan hij hiermee ook een bijdrage leveren aan de nog steeds uitstaande schuld aan de Stichting Cervantes Benelux. 18.04 Een van de frauderende hogescholen betreft de Hogeschool Amsterdam. Ik bezocht die Hogeschool in Diemen in april 1993 voor de laatste keer. Er was niemand die mij een blik waardig gunde. Op dezelfde dag is ook het artikel over de 'criminalisering' van het onderwijs in de Telegraaf verschenen in verband met de oneigenlijke activititeiten van het Westfries Dag/Avondcollege in Hoorn. Een soortgelijke situatie, waarbij na een diepgaand onderzoek was komen vast te staan dat er meer leerlingen ter bekostiging waren opgegeven dan er daadwerkelijk les kregen. Deze situatie herhaalt zich nu opnieuw. Pim Fortuyn werd ook in beeld gebracht met een grote bos witte rozen met de naam "Princess of Wales". 22.25 Gegeten bij Nuevo Lanjarón. Onderhoud met een groep Schotten (3 heren, 3 dames) waarvan één uit Galashiels. Ik heb hen laten weten dat mijn boek binnenkort te koop is in Edinburgh Castle en Hollyrood House. Vertaald tot bladzijde: Je had het nooit verwacht. Inderdaad: 108.

1 MAART 2002 JE MOET EEN BROEDENDE KIP NIET STOREN