Nijmegen, 7 juli 1995 Beste Tjitse, Ik heb begrepen dat je contact hebt gezocht met enkele persoonlijke vrienden van mij. Ik heb je daarom niet verzocht en verzoek je dit ook niet meer te doen. Ik zit op dit moment op een positieve koers en dat wil ik ook zo houden, zonder externe beïnvloeding. Jouw overdracht van onze correspondentie aan Hoofdofficier Van Capelle heeft mijn volledige instemming. Ik beschouw die hele problematiek nu als een probleem van politie en justitie. Daar is voor mij de kous mee af. Ik denk dat het goed is dat je de ontwikkelingen nu rustig afwacht en geen interventies meer pleegt. S.v.p. ook geen brieven of telefoontjes meer naar mij. Ik blijf behoefte houden aan geestelijke rust en ontspanning. Dat begint nu aardig te lukken. Hartelijke groet.

12 JULI 1995 DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN