ZATERDAG 18 NOVEMBER 2006

WAARDE COLLEGAE

De statistiek. 2489 bezoeken. Jaartotaal 227.997. In de Top 100 van 2953 verwijzende pagina's vandaag speciale belangstelling voor 69. DAGBOEK 2002 93. NIEUWE START en 98. PLUS ULTRA. Ik heb gisteren het vierde boletín ontvangen van de ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL met onder meer een terugblik op het CONGRES IN MÁLAGA en de actas van het CONGRES IN VALLADOLID met mijn lezing CERVANTES ES MI VIDA op de pagina's 147 t/m 154. Op pagina 29 van het boletín is melding gemaakt van het II CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE HISPANISTAS DEL BENELUX (AHBx) inzake een congres dat al heeft plaatsgevonden tussen 19 en 21 oktober jongstleden. Hun website vermeldt: Het congres wordt georganiseerd door AHBx (Asociación de Hispanistas de Benelux) en het Instituto Cervantes te Utrecht. Het geheel staat onder leiding van Hub. Hermans en Werner Thomas. Contactpersoon: Tineke Groot. Ik beschouw de oprichting van deze vereniging in principe als een positieve ontwikkeling. Ik acht het echter van groot belang dat het bestuur van deze vereniging statutair aansluiting zoekt bij de in het BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX GEFORMULEERDE DOELSTELLINGEN. Ik heb het INSTITUTO CERVANTES BENELUX immers opgericht om alle Nederlandstalige hispanisten te verenigen in één organisatie, zoals ik dat ook tot uitdrukking heb gebracht in mijn lezing CERVANTES EMPRESARIAL Ik beschouw al hetgeen ik op deze website heb gecommuniceerd als een vorm van overleg en verzoek derhalve alle hierin vermelde betrokkenen mede gestalte te geven aan de in het BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX GEFORMULEERDE DOELSTELLINGEN.

BIJ VOORBAAT DANK VOOR UW MEDEWERKING EN PRETTIG WEEKEND

P.S. Ik ben vannacht ook nog even naar EL OPEN ARMS geweest. Daar heb ik gesproken met een heer uit LONDEN met het embleem zoals op onderstaande brief op zijn shirt

en twee dames uit CARDIFF. Zij bedankten mij voor het gesprek.

20 NOVEMBER 2006 KARIN DE WINTER