Donderdag 24 juli 2003

Van 9.30 tot 10.10 uur heb ik mijn lezing La relación espiritual entre Heydanus, Erasmo y Cervantes gehouden in de Aula Magna van de Facultad de Derecho van de Universidad de Alcalá de Henares. Hierna heb ik een bezoek gebracht aan het Museo Casa natal de Cervantes. Terug naar DE BRON dus.12.00-12.40 Lezing door
Agnes Martínez uit Boedapest. 12.50-13.30 Laureano Corcés uit Panama, Farley Dickinson University New York USA: "Estudio genérico y metateatralidad en los Entremeses de Cervantes". 13.40-14.20 Pilar García Escudero, Japan: Dificultades de una dinámica enseñanza del español en Japón. Pilar heeft op 28 juli 2001 in het klooster van Yuste - als eerste Spaanse - mijn rechten verdedigd inzake mijn handelsmerk.

In de laatste week van maart 2004 organiseert zij een colloquium in Japan. Het brengt mij in gedachten terug naar de cassettebandjes met Management Selectuur van de Baak en Kluwer. Die draaide ik altijd af als ik van Hoofddorp naar Maarn moest rijden in mijn "Mazda Rocinante". Vanaf 16.00 uur is er door twee medewerkers van het Spaanse Instituto Cervantes een presentatie gegeven over hun studiepakket via het internet. Een soort Open Universiteit-model. Ik heb hiervan de laatste vijf minuten nog kunnen meemaken en heb kennisgemaakt met Juan Carlos uit Torremolinos. Hij liet mij weten dat zij een studiecentrum in Torremolinos hebben geopend in het voormalige Casa de huérfanos (weeshuis) in het centrum van Torremolinos. Zij werken thans aan hun aula virtual de español. Voor zover ik heb begrepen rekenen zij 100 euro per cursusmodule. In de Benelux valt dat automatisch binnen de reikwijdte van mijn handelsmerk. 17.00-17.55 Irina Gúseva en Elena González van de MGIMO Universiteit in Moskou: Peculiaridades de la enseñanza de E/LE (Español como Lengua Extranjera) en Rusia: metodología y materiales didácticos. Hun collega Fatima Kozhakova heb ik in kennis gesteld van het hulpprogramma van de Baak aan Russische ondernemers, zoals beschreven in mijn brief van 7 april 1999 aan mijn collega Ruud van der Zalm, voormalig financieel directeur van de Baak. 18.05-19.00 Hartmut Stoesslein, Duitsland: Descubrimientos y expediciones exploradoras y conquistadoras relacionadas con el cono sur (esp. Argentina); presentación multimedial, Parte II (in PowerPoint). Hartmut heeft de eerste 18 jaar van zijn leven in Buenos Aires gewoond. Hij is historicus en bereidt thans een presentatie voor over het Peronisme. 19.10-20.05 Jacqueline Müller, International Hospitality Management, Leeuwarden, Nederland: Análisis comparativo de actividades enfocadas al desarrollo de la interculturalidad en el aula de ELE. Hier heb ik helaas moeten afhaken ten gevolge van een tekort aan overblijvende energie.

25 JULI 2003 JAARVERGADERING AEPE 2003 IN SEGOVIA EN BEZOEK AAN SIGÜENZA