Datum: 23 augustus 2004 Betreft: HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES Kenmerk: 20040823JHKnijff Geachte heer Thiel, Aansluitend aan mijn brief Werkverslag van 29 januari van dit jaar bevestig ik de goede ontvangst van uw brief PT - /V2005 d.d. 6 juli 2004 betreffende Vernieuwing en instandhouding van mijn merkregistratie(s) in 2005. Ik heb terzake mijn correspondentie in februari 2002 met uw collega Elka Stegeman er nog eens op nageslagen. U treft de berichtgeving aan op aangehechte brief WERKVERSLAG aan mijn gevolmachtigd directeur. Ik hecht eraan zowel inschrijving 508277 en 843323 te handhaven. Tevens krijgt u hierbij opdracht tot merkbewaking voor zover dat nog niet het geval was. Zodra er tot enige mutatie van welke aard dan ook moet worden overgegaan zie ik uw berichtgeving terzake met belangstelling tegemoet. Met hartelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS CC LH Bijlage: Kopie brief WERKVERSLAG P.S. Op 1 september kom ik weer naar Nederland.

12 OKTOBER 2004 VERNIEUWINGEN 2005 TER ATTENTIE VAN KNIJFF MERKENADVISEURS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN