TELEFAX Bestemd voor: De heer R.M. Tijssen. Betreft : INKOMSTENBELASTING 1997 Telefaxnummer: 024 - 356 76 77. Afzender : J.L. van der Heyden. Datum: 27 februari 1998. Tijdstip: 13.35 uur. Aantal pagina's: 3. Geachte heer Tijssen, Ten vervolge op ons gesprek van 9 februari ontvangt u hiermede alle ontbrekende gegevens teneinde de aangifte vandaag rond te maken. 1. Aangifte IB 1997 zal ik u vandaag per separate post doen toekomen; 2. De jaaropgave van Cadans treft u hierbij aan; 3. Eveneens het nog ontvangen overzicht met spaartegoeden van de ING-bank. 4. De W.O.Z. waarde van het pand te Nijmegen bedroeg: fl. 204.000,-. 5. De W.O.Z. waarde van het pand te Utrecht bedraagt: fl. 142.500,-. 6. De studiekosten bedragen: a. kantoorartikelen 755,95; b. cursusgelden 4.109,02; c. reiskosten 1798,80. d. studieboeken 1426,12. TOTAAL 8089,99. 7. De saldi voor de stichting bedragen: 1991 en 1992: 26.853,00; 1993: 3.427,43; 1994: 1.916,06; 1995: 7.248,71; 1996; 15.096,44; 1997: 26.293,30; Totaal: 80.834,94. Met het oog op mijn accute liquiditeitsbehoefte vertrouw ik op een snelle afhandeling en zie uw opstelling met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN

INKOMSTENBELASTING 1999