Mijne Heren, Aansluitend op mijn fax van 00.35 uur meld ik u thans de vermissing van een cassettebandje in mijn cassettecollectie met een in het Spaans gesproken interview voor Radio Nederland Wereldomroep met de heer CONSTANTINO DE MIGUEL in het voorjaar van 1989. Dit interview is uitgezonden in Zuid-Europa en Zuid-, Midden- en Noord-Amerika. Ik had ook een kopie van deze cassette in mijn Mazda 626. Uw zaaknummer 060595.2030.2376. Hierin bevond zich eveneens een dicteerapparaat met strategisch zwaarwichtige informatie. In mijn appartement mis ik thans eveneens een set met cassettes met belangrijke informatie in een witte plastic doos. Ik vind dit vreemd. Het lijkt mij goed dat u verder onderzoek verricht bij Radio Nederland Wereldomroep en een kopie van mijn interview met de heer CONSTANTINO DE MIGUEL opvraagt.

25 AUGUSTUS 1995 BELANGRIJKE AANTEKENINGEN TER ATTENTIE VAN DE POLITIE TE NIJMEGEN