12 juni 1995. Geachte redactie, Aansluitend aan mijn fax van hedenmorgen sta ik u toe onderstaande tekst in uw blad op te nemen. Gaarne anoniem. "Nu Brand weer. =

In een van onze landelijke bladen verschenen gisteren op de voorpagina artikelen met de koppen "Bom in feestpark Medellín kost 28 mensen het leven" en "Strijd tegen drugshandel verloren". Het eerstgenoemde artikel maakt melding van de arrestatie van de leider van het drugskartel van Cali, die 80 % van de cocaïnehandel beheerst en waaruit kan worden opgemaakt dat de internationale gemeenschap die situatie thans onder controle lijkt te krijgen. Het andere artikel maakt Nota bene op de voorpagina melding van de demotiverende uitspraken van de Haagse korpschef Brand, nadat het vorige jaar de drugvangsten door de Nederlandse politie al met 54% zijn toegenomen en vele partijen verdovende middelen in de verbrandingsovens terecht terecht zijn gekomen. Het plaatsen van dat artikel zal op de eerste plaats leiden tot een sterk verminderd vertrouwen in de overheid en op de tweede plaats een sterk aanzuigende werking op de internationale criminaliteit. De heer Brand heeft blijkbaar niet namens alle korpschefs gesproken. Zo is de heer Northolt het volstrekt oneens met zijn uitspraken. Bovendien is hij volledig voorbijgegaan aan de wensen van de Commissie van Traa om deze problematiek binnenskamers te houden. Het betreffende artikel meldt dat de heren Wiarda en IJzerman zich ooit hebben uitgesproken voor liberalisering van het drugsbeleid. Uit persberichten - oprolacties in Twente - heb ik begrepen dat de heer IJzerman inmiddels al geruime tijd op die mening is teruggekomen. Het wordt nu tijd dat de politiefunctionarissen eindelijk hun mond houden en ervoor zorg zullen dragen waarvoor ze zijn aangenomen: het zorgvuldig bewaken van de handhaving van de Wet. Daarbij komt dat de Nederlandse Regering thans ook de politieke moed moet kunnen opbrengen om te verklaren dat de handel in drugs een misdrijf tegen de mensheid is. President Chirac heeft Nederland wederom op de vingers moeten tikken, terwijl de Nederlandse politie gedurende het afgelopen jaar een voorbeeldfunctie heeft vervuld en succes op succes heeft geboekt. Het is nu ook zaak dat de heer Brand terstond opstapt en de Nederlandse Regering accuut maatregelen neemt om het tij nog verder te keren. De suggestieve kop "Strijd tegen drugshandel verloren" is een grote schande en een donkere pagina in de geschiedenis van ons land." Wellicht kan Rob Hoogland deze boodschap met enige humor doorspekt aan het lezerspubliek overbrengen. Een beetje relativering kan geen kwaad. Dat neemt niet weg dat de Heer Brand moet opstappen. Hoogachtend.

12 JUNI 1995 BEDANKT ROB