De weledele heer M.L. Metselaar Directeur Financiën de Baak Management Centrum VNO-NCW Koningin Astridboulevard 23 2202 BJ Noordwijk. Datum: 12 juli 2000. Betreft: HERINNERING 9 JUNI 2000 Kenmerk: JH/MLM20000712. Geachte heer Metselaar, Hiermee wil ik u hartelijk danken voor uw schrijven d.d. 28 juni 2000, dat ik in goede orde heb ontvangen. Met collegiale groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN-VAN DEN BROEK.