De heer Van der Meer Haags Juristen College (Cyprus) P.O. Box 56229 3305 Limassol CYPRUS Datum: 26 september 2002 Betreft: ANNUAL ACCOUNTS Kenmerk: JH/HJC20020926 Nijmegen, donderdag 26 september 2002 Geachte heer Van der Meer, Aangehecht doe ik u een duplicaat toekomen van de Annual Accounts 2001 zoals ik die heden naar Companies House in Cardiff heb gezonden. Ik hoop van ganser harte dat we deze keer een 'late filing penalty' kunnen voorkomen. Met vriendelijke groet, J.L.VAN DER HEYDEN NIJMEGEN KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (Tot 28 oktober 2002)

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN