Torremolinos - Málaga Spanje. Drs H.G. Starrren. Directeur Management Centrum VNO-NCW. Koningin Astridboulevard 23. 2202 BJ NOORDWIJK. Datum: 12 augustus 1999. Betreft: HERKENNING. Kenmerk: JH/HS990812. Beste Harry, Goed dat ik je dinsdagmiddag op de Daalsesingel even tegen het lijf ben gelopen. Ik had op dat moment net mijn rekeningen afgesloten van de ING-bank. In Spanje bankier ik met de Banco Popular en hier in Nederland nog met de Postbank. Op dat moment had ik jouw brief kenmerk HS/PhvN van 25 juni nog niet gelezen.

De post uit Spanje was mij kort daarvoor overhandigd, aangezien ik vanaf het 40-jarig jubileum van de Baak niet meer in Spanje ben geweest. De reden is tweeledig. Enerzijds dient mijn huidaandoening hier te genezen en anderzijds acht ik het van groot belang dat mijn beleidsplan wordt uitgevoerd alvorens ik weer terug ga naar de Spaanse zuidkust. Gisteravond heb ik nog een bezoek gebracht aan de plaats waar ik op 5 augustus 1995 nog tot afspraken ben gekomen met onze voorganger Henk Lulofs. Ik ben geschrokken van de thematiek van jouw uitnodiging: management maakt meer kapot dan je lief is. Dit thema is voor mij uiteraard uitermate herkenbaar nadat ik mijn partner in het Verenigd Koninkrijk ben kwijtgeraakt. Ik ben het echter volledig eens met jouw visie: Ahead Only. Die spreuk hangt boven mijn bed in Spanje. Ook de beeltenis van mijn favoriete trio is daar aanwezig in de 'tempel'.

Ik informeer Liesbeth dagelijks over de stappen die ik in het kader van de overeengekomen koers heb genomen en steeds opnieuw weer neem. Wij hadden inderdaad een prachtig visioen in oktober 1991. In mijn situatie heb ik ook moeten wennen aan de term 'the Queen is dead, long live the Queen' en de wanhoop over de 'weerstand' in mijn organisatie was zo sterk als het gewicht van een OLIFANT, die we moesten leren dansen. Ik had daarom ook geen andere keus om krachtdadig en sturend op te treden, vaak bijna 'tot de dood erop volgde'. Regelzucht is daarbij niet mijn drijfveer geweest, maar het creëren van een kader waarbinnen onze 'kinderen openlijk kunnen zingen as we planned'. Mijn belangrijkste steunpilaar ben ik twee jaar geleden kwijtgeraakt. Reden waarom ik mij weer tot onze - voor beiden - beste collega heb gewend. Zij is immers in staat de onderliggende dynamiek van papieren communicatie om te zetten in een dynamiek van onderling overleg en waardevolle afspraken. Ik beschouw het als een eer om tot de genodigden te behoren voor de bijeenkomsten op 13 september, 13 oktober, 17 november en 9 december. Ik hoop daarom dat de basisvoorwaarden hiertoe op korte termijn zullen worden gerealiseerd. Daarom heb ik de tekst van deze brief ook opgenomen in de brief aan Liesbeth, die ik haar vandaag heb doen toekomen. Ik hoop er dus bij te kunnen zijn. Hartelijke groet, (mede aan Ton Maas en Lukas van Steveninck/Penta Talent). John L. Van der Heyden. P.S. Je bent altijd bij mij welkom aan de Zuidkust. Mede in het kader van de organisatie van het Congres 2000 in het Palacio de Congresos als samenwerkingsproject tussen de Baak en het Cervantes Management Centre. Ze kennen je al goed in Carihuela.

23 SEPTEMBER 1999 'DE BAAK' IN SPANJE TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA HARRY STARREN VAN HET MANAGEMENT CENTRUM VNO-NCW TE NOORDWIJK

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN