Instituto Cervantes Torremolinos. Málaga, Spanje. De heer P. Nanlohy. Verzekeringsdeskundige Cadans. Postbus 459. 3500 AL UTRECHT. Datum: 14 april 1999. Betreft: LOONHEFFING Kenmerk: ICNBLEW/Cadans990414. Uw kenmerk: AW 00R 340.091147. Geachte heer Nanlohy, Aansluitend aan mijn brief van 27 januari jongstleden ontvangt u bijgaand afschrift van mijn brief van vandaag aan de belastingdienst particulieren te Utrecht. Aangezien ik vanaf 1 februari 1999 onder het Spaanse fiscale regime val ben ik in Nederland vanaf die datum geen loonbelasting meer verschuldigd. Ik verzoek u derhalve vanaf heden geen loonheffing meer op mijn uitkering toe te passen en de vanaf 1 februari ingehouden loonbelasting bij de volgende betaling met terugwerkende kracht te verrekenen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN Bijlage: Kopie brief SOFINUMMER 0681 87 038VOORLOPIGE TERUGGAAF 1999 d.d. 14 april 1999 aan de belastingdienst particulieren te Utrecht.

27 MEI 1999 WIJZIGING BANKREKENING TER ATTENTIE VAN DE HEER P. NANLOHY, VERZEKERINGSDESKUNDIGE CADANS TE UTRECHT

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN