8 februari 1997. Betreft: BENOEMING Kenmerk: ICBNLUK/huisarts970208. Geachte heer Nijsten, In verband met mijn benoeming tot director of Instituto Cervantes Limited deel ik u hierbij in afwijking van mijn bericht van 6 februari jongstleden mede dat ik heb besloten mij vanaf 1 april aanstaande permanent te vestigen in Stratford-upon-Avon, de geboorteplaats van William Shakespeare, teneinde aldaar het hoofdkantoor van mijn nieuwe organisatie te vestigen. Hoogachtend, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. Van der Heyden. General Manager

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN