Datum: 26 maart 1999. Betreft: EUROTOP Kenmerk: JH/LH990326.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Liesbeth, Nijmegen, vrijdag 25 maart 1999. Spanning en stress kan worden gereduceerd door verantwoordelijkheid te delen. Ik denk hierbij aan een ronde tafel met 'knights' aan wie je de informatie kunt toevertrouwen, zodat dit weer zelf haar werk gaat doen. De Eurotop in Berlijn is vanmorgen om 6 uur beëindigd. Mijn voorspellingen in het interview met de heer Piet Hupkens uit Vlissingen m.b.t. de Zilvervloot zijn vandaag uitgekomen. Spanje krijgt minder te verteren uit de EU-subsidiepotten en Nederland gaat minder betalen. Daar moet dan toch eindelijk ook iets van afkunnen ten behoeve van de uitvoering van onze beleidsplannen. Ik heb er nu inmiddels acht jaar aan gewerkt, als geen ander persoonlijk geïnvesteerd en rond moeten komen met een uitkering die door anderen grotendeels slechts voor eigen consumptie wordt aangewend. Mijn verhuizing naar Spanje is daarbij op de eerste plaats noodzakelijk geworden op budgettaire gronden. Ik zou in Nederland niet meer hebben kunnen eten. Daar dient nu structureel verandering in te komen. Jij kunt daarbij het voortouw nemen, voor het geval je dat nog niet hebt gedaan. Het resultaat van Berlijn is hoopvol. José María heeft een groot deel van de vergadertijd in de afgelopen nacht voor zich opgeëist. Het is verstandig dat hij ons te vriend houdt. Uiteindelijk zijn de Spanjaarden mij nog schatplichtig. Ik hoop dus ook van zijn kant op meer concrete ondersteuning te kunnen rekenen. 14.00 Bij het doorlezen van mijn reisverslag van 20 maart zag ik dat pagina 36 ontbrak. Die tref je hierbij alsnog aan. Gaarne invoegen in het document. Excuus hiervoor. Ik heb getracht mijn gestelde deadline te halen. Hartelijke groet en goed weekend. Bijlage: Pagina 36 Reisverslag Plus Ultra.

28 MAART 1999 HEIDEROOSJE