Maarn, 7 september 1991 Liesbeth, De laatste stand van zaken in mijn keuzeproces. Na het overwinnen van persoonlijk zeer grote moeilijkheden heb ik definitief besloten om privé te investeren in E., Mark en Ramon en zakelijke contacten te onderhouden met Nieuw Elan/VNO. Door mijn privé-situatie heenlopende vermengde belangen heb ik weten te bestrijden en beëindigd. Met mijn laatste restje energie heb ik naar mijn idee alle conflictstof overwonnen en een persoonlijke ramp voorkomen waarbij Nieuw Elan betrokken had kunnen worden. De crisissituatie is van mijn kant bezworen. Ik hoop je t.z.t. verslag te kunnen doen. Honderdduizend excuses voor het feit dat ik je met mijn persoonlijke problematiek heb geconfronteerd. Dit was een gevolg van het feit dat ik bij het begin van het keuzeproces had gekozen voor congruentie en integriteit als uitgangspunt. Ik neem hier de volledige persoonlijke verantwoordelijkheid voor. Ik ben uitgeput en heb mij onder behandeling van artsen laten plaatsen. Ik vertrouw erop dat onze vertrouwensrelatie niet is geschonden. Met vriendelijke groeten, John.

15 SEPTEMBER 1991 BRIEF 8 AAN LIESBETH HALBERTSMA