Woensdag 8 oktober 2003 15.00 Jim inzage gegeven in mijn boek. Hij wil nu in Parijs gaan wonen. Ik trof ook Rachid. Hij is bezig met ADSL ad 40 euro per maand. Ondanks het prachtige weer werk ik vandaag weer verder aan mijn Brieven aan Breuker. In brief Gastvrije ontvangst in Stiens trof ik een brief aan van Anton Tjeenk Willink aan Cees van Lede. Ik begrijp nu hoe ik op de trappen van Paleis Huis ten Bosch ben terechtgekomen. In brief 28 lees ik:

"Al bij al is er een cruciale vraag m.b.t. mijn problematiek in maart 1991, de kip of het ei: is mijn echtscheiding een gevolg van de problematiek bij Nieuw Elan óf is mijn problematiek bij Nieuw Elan een gevolg van mijn privé-problematiek? Een derde vraag is nog: is mijn echtscheiding een gevolg van de concurrentieverhoudingen tussen Nieuw Elan en SBO? "

Dit heb ik vanmiddag ook met Jim besproken. Zoals ik nu tegen de feiten aankijk liep mijn huwelijksproblematiek min of meer parallel met de problemen tussen Diana en Prins Charles. Diana heeft haar contact met James Hewitt verbroken op de dag dat ik met mijn toenmalige echtgenote naar de advocaat ging in Woudenberg. Dat was op 4 maart 1992. Die advocaat maakte deel uit van dezelfde Lionsclub als Steven Halbertsma uit Langbroek: de LC Utrechtse Heuvelrug. Ik lees in brief 33: "M.b.t. mijn associatie-overeenkomst met het consultancy-bureau dat projecten ontwikkelt in Latijns Amerika heb ik een gesprek gehad met Mr. Van Amstel. Dit gesprek is prettig verlopen. Ik heb hem ook van mijn toekomstige zakelijke plannen op de hoogte gesteld. In de Nieuw Elan-periode heb ik prettig met hem samengewerkt; hij denkt sterk vanuit werkgeversbelangen, heeft goed zicht op mijn, toch niet al te eenvoudige, rechtspositie en is vanuit Maarn goed en snel bereikbaar. Hij heeft zich bereid verklaard mij vanaf nu persoonlijk en zakelijk juridisch bij te staan, mits dit niet conflicteert met de belangen van Nieuw Elan, maar die intentie heb ik ook helemaal niet. "

9 OKTOBER 2003 VOLMACHT