Donderdag 10 oktober 2002 Ik ontving een bericht van N. Koetze. Subject: RE: rapportage FBK en HCE 4-01-02 Date: 8 Oct 2002 20:59:00 From: "Nelly Koetze" Verzonden Date: Wed, 09 Oct 2002 22:06:38 To: Nelly Koetze Geachte mevrouw Koetze, Zoals u ziet heeft uw bericht mij niet bereikt. Wellicht zinvol om dit na te trekken. Waar gaat het over? Deze naam komt mij bekend voor van de SBO. Subject: failure notice Date: 9 Oct 2002 20:09:47 This is the qmail-send program at net3-nl-mail-02.ad.vevida.net. I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses. This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out. Sorry, no mailbox here by that name. etc. etc.

11 OKTOBER 2002 OTTO BERENBROEK