Datum: 15 april 2004 Betreft: REISVERSLAG Kenmerk: 20040415JHTBG Beste Tjitse, Onder dankzegging voor de fantastische service van gisteren ontvang je aangehecht mijn verslag van gisteren aan mijn gevolmachtigd President-Directeur alsmede alle foto's op CD met Photoshop.

16 APRIL 2004 RAPPORTAGE