Nijmegen, 13 mei 1995 Beste Tjitse, Ik heb begrepen dat je contact met mij hebt gezocht. Ik kan je melden dat ik uitsluitend geïnteresseerd ben in informatie over de door mij aan jou gegeven adviezen welke je hebt aangenomen. Ik heb geen behoefte aan verdere discussie. Ik wijd mij thans aan mijn dissertatie en dat doe ik met veel plezier. Voor het geval je mij - ter accordering - een rapportage wilt doen toekomen over door jou genomen stappen, heb je daartoe mijn toestemming. Uitsluitend echter in het kader van de door ons gemaakte afspraken in mijn brief 3 MAART 1993 CONDITIES VERBONDEN AAN MIJN CORRESPONDENTIE MET DRS T. BREUKER TE GRONINGEN. Hartelijke groet.

21 MEI 1995 PERSOONLIJKE INTERPRETATIES REGARDEREN MIJ NIET