Nijmegen, 20 april 1993 Beste Tjitse, Ter voorbereiding op ons gesprek van 1 mei a.s. zend ik je bijgaand - op zeer vertrouwelijke basis - de karakterschetsen van de hoofdpersonen en hun onderlinge relaties uit de door mij ontwikkelde "Zaak NIETS B.V."

Ik adviseer je deze gegevens met zorg te bestuderen. Interessant lijken mij voor jou met name de karakters van Hendrik Leerling, Johannes Petrus Concience, Victor de Ridder, John Reijseger, JR Vlekkenwater, D. Kolonel, Pieter Beverweerd, Henry Nieuweling, Ton Nieuweling, Angela Vincente, Jacqueline Hoornweg, Bertus Gardenier, Nellie den Ouden, Janny van Niftrik, Caroline Nieuwstraten, Joost Heetman, Theodoor Meesters, Hans Topov en Jean Clouseau.

Overeenkomsten met bestaande personen berusten op louter toeval, maar de gegevens zijn misschien best wel interessant voor het uitwerken van een aardig verhaal over een Beerput. Als ik vóór 1 mei uit de weg geruimd ben wordt je verhaal misschien nog interessanter. Ik machtig je dan hierdoor mijn appartement te onderzoeken. Ik ga er echter van uit dat dat niet gebeurt en wij op 1 en 2 mei gewoon kunnen genieten van restanten van de Romeinse periode, rijke, roomse gebouwen en Rijnlandschappen.

20 APRIL 1993 DE ZAAK NIETS B.V. DEEL 2