Nijmegen, 18 februari 1993 Beste Tjitse, Jammer dat je geld voor de telefoon op was. Als ik je kan helpen dan doe ik dat met plezier als het recht daarmee gediend is. Daarom heb ik nog wel even een reactie om te voorkomen dat je op verkeerde doelen gaat schieten en je je doel uiteindelijk voorbij schiet.

1. Uit de brief van de gemeente Groningen van 7 april 1992 blijkt dat men met onjuiste gegevens werkt: op die datum was Nieuw Elan al hoog en breed gevestigd te NOORDWIJK.
2. Per
1 september 1991 is de Stichting Nieuw Elan losgekoppeld van de Stichting de Baak. Al hetgeen heeft samengehangen met het Maris-project Nieuw Elan Internationaal is naar mijn inzichten juridisch een verantwoordelijkheid geweest van de Stichting De Baak. Nieuw Elan kan mijns inziens hier niet op worden aangesproken.
3. Uit jouw telefoongesprek heb ik opgemaakt dat je José Ravenstein directieverantwoordelijkheid hebt toegekend. In jouw verhaal "Gedwongen beëindiging" noem je de datum
7 maart 1990. De directie werd in die tijd gevoerd door de heer B. Hortensius. Hij was tot 1 september 1991 verantwoordelijk voor het algehele Nieuw Elanbeleid. Ik geloof dat hij ook voorzitter is van de Stichting Entrelan en er sprake is van belangenverstrengeling. Dit laatste kan ik echter niet direct hard maken.

Ik hoop dat ik je met deze informatie enigszins op de goede weg heb geholpen.
Houd me maar op de hoogte. Met vriendelijke groet,
J.L. van der Heijden.

3 MAART 1993 CONDITIES VERBONDEN AAN MIJN CORRESPONDENTIE MET DRS T. BREUKER TE GRONINGEN