Los Geranios. Calle Santa Ana, 6. E 41002 DOS HERMANAS, SEVILLA SPANJE. Directora: la señora María Teresa Alonso. Ervaring. Donderdag 28 mei 1992. Om 11.00 u. afgesproken tijd aangekomen in de Calle Santa Ana van dit dorp, dat tegelijkertijd deel uitmaakt van Sevilla. Bij aankomst zie ik gewoon een soort poort in een muur en verder niets. Ik bel aan en wordt vriendelijk verwelkomd door María Teresa Alonso en haar man Miguel. Miguel noemt zijn vrouw ook "Macarena". Achter de poort blijkt een heel aparte wereld te bestaan. Het doet mij denken aan de herberg van Don Quijote in Puerto Lápice. Miguel en Macarena geven een uitstekende, bondige presentatie. Zij hebben mijn bezoek grondig voorbereid. Het was de dag van de Huelga general, de algemene staking in verband met de zogenaamde Decreto Ley. Dit kwam het echtpaar goed uit, want er waren tot 2 uur geen lessen en zij konden mij in alle rust op de hoogte brengen van hun ideeën en activiteiten. Het grote voordeel van dit instituut is volgens het echtpaar Alonso dat een buitenlander hier geheel en al in het Spaans wordt ondergedompeld. Het Spaans voor buitenlanders zit nog niet zo lang in hun programma en het merendeel van de cursisten betaat uit Spanjaarden. Dos Hermanas is een dorp, maar tegelijkertijd een buitenwijk van Sevilla. Het instituut ligt midden in het centrum, dichtbij alle commerciële instanties. Dichtbij is een estación de ferrocarril dat een regelmatige treinverbinding biedt met het centrum van Sevilla.

Beoordeling instituut: Inrichting. De inrichting van de lokalen is sober, maar wel gezellig. In bijna alle gevallen kijkt men uit op de centrale patio. Het complex heeft zelfs nog een put die uit de moorse tijd dateert. Naast de lokalen beschikt het complex ook over een tweetal slaapkamers.

Werkwijze: De cursussen van Los Geranios kennen vier aandachtsvelden: l. Conversatie. 2. Grammatica. 3. Cursos de textos: Lectura y composición. 4. Cultura española: Uitbreiding van de woordenschat. De cursussen worden op vier niveaus gegeven: l. Iniciación. 2. Intermedio. 3. Avanzado. 4. Postgraduado. Didaktische aanpak. Los Geranios werkt op vier verschillende niveaus, wat betreft de algemene cursussen. Deze algemene cursussen zijn met name bestemd voor leraren Spaans: perfeccionamiento, análisis morfológico, sintáctico. Als specialismen biedt Los Geranios literair en commercieel Spaans op "nivel intermedio". Men biedt gewoonweg wat er wordt gevraagd, bijvoorbeeld het Spaans voor economen (economista). Los Geranios hanteert de filosofie dat de taal als instrument wordt gebruikt en dat er niet beschouwend (contemplativa) mee moet worden omgegaan. Zij geven daarom veel aandacht aan: hablar con rapidez; intensidad (dando vueltas por la noche); sin salir del contenido; añadiendo cosas nuevas a su universo. De school is in eerste instantie opgericht als Escuela Privada voor Spaanse middelbare scholieren. Het geven van onderwijs aan buitenlanders is pas van recente datum. Onder de buitenlandse cursisten die tot op heden Los Geranios hebben bezocht bevonden zich artsen, advocaten en economen. Enkele tandartsen zijn in het instituut ook voorbereid op een "Congreso de dentistas" .

Losse opmerkingen. 22 años de enseñanza, trabajado con 40 nacionalidades. 2 profesores de inglés.1 profesor de español. Miguel bilingue francés. Mesa redonda. Avance del estudio de lenguas extranjeras los últmos años. Aprender 4 líneas de memoria cada día.

Libros: Alberto Sampere Camps/Isabel Villar Herran: "La redacción comercial". 1 . Español de los negocios (SGEL). 2. Curso de español comercial (En España aprender como funciona el español en hacer negocios. Se lo aprende de hablar sobre negocios). 3. El lenguaje administrativo comercial. Guia de correspondencia española (Mary H. Jackson, Passport Books USA). Lenguaje del Turismo ~ Relaciones Públicas (SGEL). Nivel l: Para empezar: 35437O han vuelto; sitio de tranquilidad; cursos de equitación (paardrijden); buena relación personal (cartas).

Precios: Gemiddeld l000 pts per uur. Familias muy bien escogidas. Grupos: máximo 5. Presupestos apartes: visitas en empresas.

Contactos: Ibarra, fábrica de aceite (exportadora); Hiperbalme, cadena de supermercados (conoce el dueño); abogados; médicos (clínica privada). Todas las relaciones.

Ventajas: Barrio de Sevilla - tren. Alles in de buurt: geen buitenlanders. Zie verder uitgebreid boekwerk met alle denkbare informatie.

28 MEI 1992 ESTUDIO INTERNACIONAL SAMPERE IN PUERTO DE SANTA MARÍA