Optieregelingen
Optieregelingen kwamen in diverse vergaderingen aan de orde. Verschillende aandeelhouders vinden de informatie over de optieplannen in het jaarverslag summier. Recente rapporten van Dutch Corporate Governance Services en van Vergoossen en Muys-De Graaf laten zien dat de infomatieverstrekking door ondernemingen ten aanzien van optieplannen nog te wensen over laat. De aandeelhouders hebben verschillende vennootschappen verzocht om meer openheid te betrachten met betrekking tot de inhoud van de optieregelingen. Een wachttijd van drie jaar voor de uitoefening van opties werd menigmaal aanbevolen. Daarnaast werd de vrees voor verwatering uitgesproken. Enkele vennootschappen hebben expliciet kenbaar gemaakt om volgend jaar meer informatie te verschaffen.

PREFERENTE AANDELEN, PRIORITEITSAANDELEN, CERTIFICERING EN STRUCTUURREGIME