Samenstelling
De Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren.

GEGEVENS RAAD VAN COMMISSARISSEN