INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

TELEFAX Bestemd voor: Knijff & Partners T.a.v.: De heer P.A.W. Thiel. Afzender: J.L. Van der Heyden. Datum: 12 februari 1997. Tijdstip: 23.35 u. Aantal pagina's: 4 Betreft: INSTITUTO CERVANTES LIMITED UNITED KINGDOM. Uw ref.: T/23402. Geachte heer Thiel, Uw brief van 10 februari jongstleden heb ik in goede orde ontvangen. Bijgaand ontvangt u afschrift van mijn faxbericht aan de Minister van Justitie van 9 februari jongstleden, waarin mijn liquiditeitsproblematiek is uiteengezet. Voor de goede orde: de vermogenspositie van Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales bedraagt thans meer dan Hfl. 80 mio. De verantwoordelijkheid voor de betaling van mijn rekening berust thans bij de Ministers van Justitie en Financiën. Zodra deze aan hun verplichtingen hebben voldaan zal de betaling van declaratienummer 1425 geen enkel probleem meer opleveren. In het vertrouwen u hiermede naar genoegen te hebben geïnformeerd verblijven Wij. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden. Bijlage: Faxbericht aan de Minister van Justitie d.d. 9/10/97, 14.15 uur. CC Mr. W. Sorgdrager

SPAANSE VRIENDEN

Instituto Cervantes is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Utrecht, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.