J.L. Van der Heyden Spanje. TELEFAX Bestemd voor: Knijff & Partners. T.a.v.: De heer P.A.W. Thiel. Afzender: J.L. Van der Heyden. Datum: 26/2/00. Tijdstip: 18:36. Aantal pagina's: 1. Betreft: HERHALINGSDEPOT Uw ref.: T/23402. Geachte heer Thiel, Op 28 februari 1995 hebben wij een herhalingsdepot verricht voor het handelsmerk Instituto Cervantes bij het Beneluxmerkenbureau. Hoewel ik het merk in het voorjaar van 1996 in gebruik heb genomen vraag ik mij af of het noodzakelijk is nu, exact vijf jaar later, opnieuw een herhalingsdepot te verrichten. Inmiddels heb ik een collega van mij gemachtigd alle handelingen terzake voor mij te verrichten. Ik heb hieromtrent echter nog geen reactie van haar ontvangen. Gaarne vraag ik u in verband met het spoedeisende karakter omgaand uw reactie te doen toekomen. Bij voorbaat dank. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden.

UW REF. T/25490