Geachte mevrouw Morel, Het is al weer geruime tijd geleden dat ik iets van mij heb laten weten. Om precies te zijn op 29 mei 1995, 14.40 uur. Inmiddels is er veel gebeurd. Het recht op het gebruik van mijn handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux heb ik definitief gevestigd. In Engeland en Wales heb ik een Limited Company onder die naam op mijn naam staan. Deze wordt thans omgezet in een holding onder de naam Instituto Cervantes Holding Limited met werkmaatschappijen voor tal van activiteiten. De bestuurlijke structuur wordt vorm gegeven op basis van de veertig aanbevelingen van de Commissie Corporate Governance. Zoals u ziet ben ik ook naar het midden van het land verhuisd teneinde mijn 'spin-in-het-web-functie' beter te kunnen vervullen dan voorheen. De Stichting Cervantes Benelux wil ik omzetten in European Cervantes Foundation met het doel hierbinnen een samenwerkingsplatform te creëren op het gebied van tal van niet-commerciële activiteiten welke het gedachtengoed van de Spaanse schrijver Cervantes eer aandoen. Hiertoe is derhalve een statutenwijziging noodzakelijk. Daarom verzoek ik u hieromtrent met mij contact op te nemen. Met vriendelijke groet, etc. etc.