5 augustus 1997. Tijd: 14.30 uur. Aantal pagina's: 5. Beste George, Aansluitend aan mijn faxbericht van 1 augustus jl. bericht ik je hiermee dat ik vanmiddag op bijgaande aanbiedingen van het NeBIB heb gereageerd. Tevens zal ook bijgaande advertentie in het NRC Handelsblad worden geplaatst zodra de redactie van het NRC accoord gaat met de vermelding van het postadres. Met hartelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN Bijlagen: Brief NeBIB d.d. 4 augustus 1997; Financiersprofiel 30150; Financiersprofiel 30164; Advertentietekst.

20 SEPTEMBER 1997 FINANCIEEL ECONOMISCH DIRECTEUR TER ATTENTIE VAN DE HEER GEORGE GÖRTEMÖLLER