Datum: 13 mei 1997. Tijdstip: 9.15 u. Aantal pagina's: 4. Betreft: BUREAU GEVERS Uw ref.: T/23402. Geachte heer Thiel, Ik bevestig de goede ontvangst van uw brief van 1 mei jongstleden. Bijgaand ontvangt u 'for the record' afschrift van de reactie op mijn brieven van 25 februari, 10 maart, 1 april, 2 april en 9 april 1997 en bijlagen. Ik heb hier niet op gereageerd aangezien ik bezwaar aanteken tegen de terminologie 'bepaalde contacten met Uw persoon'. Dit getuigt van weinig correctheid. Tevens is de argumentatie niet valide. De zaak ligt thans op regeringsniveau, zowel in Nederland, Spanje als het Verenigd Koninkrijk. Op vrijdag 18 april jongstleden had ik te Londen een gesprek met Mrs Carollanne Lindley van Stevens Hewlett & Perkins, die de belangen van de tegenpartij behartigt. Dit was een prettig gesprek. Ik heb haar mijn Business Plan ten behoeve van haar cliënte overgedragen. Het is een uitstekend samenwerkingsvoorstel en ik ben niet van plan het conflictmodel te kiezen. Mevrouw Lindley laat haar hartelijke groeten overbrengen aan de heer Knijff, die zij goed blijkt te kennen. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden. Bijlage: Brief van Bureau Gevers te Diegem, België d.d. 18 april 1997.

CHANGING OF THE GUARDS