TELEFAX Bestemd voor : De Minister van Justitie Hare Excellentie Mr. W. Sorgdrager. Afzender: ICBNLUK. Datum: 14 april 1997. Tijdstip: 11.45 uur. Betreft: Security Measures. Aantal pagina's: 1. Geachte Mevrouw Sorgdrager, Aansluitend aan mijn faxbericht van 6 april jongstleden 17.45 uur meld ik u hierbij dat ik tot mijn grote schrik heb vastgesteld dat ik in mijn agenda had genoteerd '18 april, St. James's' en dit aan betrokkenen heb gecommuniceerd. Aangezien ik afgelopen vrijdag op de achterpagina van het NRC Handelsblad, pagina 40, middels een geretoucheerde foto uit 1986 ben afgebeeld tezamen met u en andere leden van uw kabinet, ga ik ervan uit dat u hier volop mee bezig bent. In mijn fax van 6 april spreek ik over een reisschema van 21 tot en met 30 april. Gelet echter op het bovenstaande tracht ik de vertrektijd te vervroegen naar aanstaande donderdag 17 april. De reisorganisatie D-reizen stelt thans alles in het werk om dit organisatorisch nog rond te krijgen. Zodra ik hieromtrent definitieve gegevens heb zal ik u die ogenblikkelijk doen toekomen. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden.

14 APRIL 1997 SECURITY MEASURES (3)