TELEFAX Bestemd voor: De Minister van Justitie Hare Excellentie Mr. W. Sorgdrager. Afzender: ICBNLUK. Datum: 6 april 1997. Tijdstip: 17.45 uur. Betreft: SECURITY MEASURES Aantal pagina's: 3. Geachte Mevrouw Sorgdrager, Ik heb de eer u bijgaand het Certificate of Incorporation of Instituto Cervantes Limited England and Wales te doen toekomen alsmede mijn benoeming tot director van deze nieuwe company. Het is mijn bedoeling deze organisatie op te zetten in nauwe samenwerking met Lady D.F. Spencer, geboren 1 juli 1961 te Sandringham en thans woonachting te KENSINGTON PALACE in Londen, United Kingdom. Reeds geruime tijd houd ik Lady Spencer schriftelijk op de hoogte van mijn persoonlijke ontwikkelingen dienaangaande. Mijn correspondentie hieromtrent heb ik op 17 december 1996 overgedragen aan de Burgemeester van Nijmegen. Zijn directe medewerker heeft dit dossier - met mijn toestemming - geretourneerd aan uw Ministerie ter attentie van de Directie Bestuurszaken.

Nadien heb ik nog tal van brieven naar St. James's Palace gezonden. Zo ontvangt Lady Spencer van mij wekelijks een zogenaamd Weekly Report via EMS Courier Service.

Deze week ben ik zeer verontrust geraakt door het bericht dat er in KENSINGTON PALACE is ingebroken en de inbreker de privé vertrekken van de Princess of Wales tot op zeer korte afstand heeft genaderd. Met referte aan mijn faxbericht van 19 oktober 1996 kan ik u thans laten weten dat ik heb gesolliciteerd als Head Language Department at ETON COLLEGE te Windsor. Ik heb daarover op 23 april aanstaande een gesprek met de directie. Ik heb mij voorgenomen op 21 april daaraan voorafgaand een bezoek af te leggen op KENSINGTON PALACE. Gaarne verzoek ik U hiermede dienaangaande veiligheidsmaatregelen te treffen. Zodra mijn definitieve reisschema van 21 tot en met 30 april compleet is zal ik u dat per fax doen toekomen. Voor Uw welwillende medewerking zeg ik U bij voorbaat hartelijk dank. Met vriendelijke groet,

14 APRIL 1997 SECURITY MEASURES (2) TER ATTENTIE VAN MINISTER SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN